Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще спре да финансира въглищни проекти и почти всички петролни проекти, обяви институцията снощи, цитирана от Ройтерс.

Решението ѝ е част от световните усилия на държавните банки за развитие в борбата с климатичните промени.

Банката вече направи свой приоритет енергията от възобновяеми източници и други проекти на "зелената икономика", но мярката сега ще премахне изключения като Монголия и Полша, както и Казахстан, които получават над 70 процента от местната си енергия от въглища.

Декарбонизирането на енергийния сектор на региона, обхванат от ЕБВР, изисква отказ от най-замърсяващите горива, каза Нандита Паршад, управляващ директор на ЕБВР, отговаряща за енергията и природните ресурси.

Новата стратегия определя стратегическите насоки на инвестициите на банката за следващите пет години.

Освен това от януари ЕБВР ще приеме "Методология за скритите въглеродни цени", която ще използва при проектите на банката със значителни "отпечатъци" от емисиите на газове, предизвикващи парников ефект.