В ситуацията на извънредно положение в страната всички са поставени в условия на ограничени възможности и на социална дистанция. Предизвикателствата, които стоят както пред бизнеса, така и пред всеки човек, са големи и носят затруднения за всички. Именно в тази нелека среда са необходими решения в полза на потребителите, които едновременно да им пестят средства, усилия, време и в същото време да им помагат в преодоляването на ежедневните предизвикателства. Отговор на тези очаквания на потребителите дават дигиталните канали за банкиране.

Интернет банкирането на Банка ДСК - ДСК Директ, както и мобилното приложение - DSK Smart, са ярък пример за практично и ефективно управление на финансите по време на криза. Това е така, защото с тяхна помощ потребителите могат много лесно от вкъщи да следят своите приходи и разходи, като едновременно спестяват от по-ниските такси от стандартните при посещение за услуги в банков офис. Дистанционното банкиране може да превърне всеки дом или къща в домашен и уютен личен банков офис.

Снимки: Банка ДСК

От Банка ДСК споделят, че близо 1 млн. потребители имат достъп до интернет банкирането им ДСК Директ. След сливането на Банка ДСК и Експресбанк, което се планира за средата на годината, се очаква тези цифри да нараснат значително, тъй като клиентите на Експресбанк ще преминат също към дигиталната платформа за банкиране на Банка ДСК.

Според данните, интернет банкирането ДСК Директ се ползва основно за управление на средства по разплащателни и др. видове сметки, информация свързана с банкови карти, платежни операции, онлайн заявки за потребителски кредити, промяна на 24-часови лимити по банкови карти и др.

От Банка ДСК припомнят в детайли полезните функционалности на ДСК Директ:

  • Без месечна такса за поддръжка. Заплаща се само за реално извършени платежни операции при по-ниски такси, спрямо традиционните банкови операции в клонова мрежа
  • Достъп на потребителите до собствени разплащателни сметки в лева, евро, щатски долари, както и до т. нар. спестовна компонента и виртуална карта. Спестовната компонента дава възможност на клиентите на Банка ДСК да заделят и да изтеглят средства по всяко време, без такси, поддържайки желаното количество средства в основната разплащателна сметка и съхранявайки останалата част в спестовното "ковчеже". Виртуалната карта е предназначена единствено за онлайн пазаруване в български и международни сайтове и е създадена, за да осигурява максимална защита при електронна търговия
  • Подаване на онлайн заявления за откриване на кредитна карта, потребителски кредит (за физически лица) или овърдрафт. Процедурата по подписване, изпращане на документи и усвояване на средствата отнема малко време и е безплатна
  • Управление на банкови карти - през платформата е възможно изпращане на заявления за издаване на нова дебитна, кредитна или виртуална карта, преиздаване и временно блокиране на карта, както и последващото ѝ активиране, промяна на лимити по карти за плащане на POS при търговец и теглене на пари на АТМ, заявяване на 3D парола и други;
  • Плащания от индивидуални клиенти на местни данъци и такси, комунални услуги и университетски такси - буквално за секунди се извършват платежни нареждания по задълженията за местни данъци и такси (за недвижими имоти, битови отпадъци, превозни средства), битови сметки за вода, електроенергия, отопление, интернет и тв услуги, глоби към КАТ, университетски такси. Банка ДСК предлага също и възможността за закупуване на билети за концерти и фестивали на преференциални цени.
  • Вътрешнобанкови (безплатни между собствени сметки) или междубанкови преводи в лева или друга валута, както и трансакции към бюджетни сметки на държавни учреждения (НАП, НОИ и др.). Поддържа се постоянен архив на платежните нареждания, така че потребителите могат лесно да се върнат назад за справки.
  • Управление на SMS известия - уведомления за постъпления по сметка, наредени преводи/тегления, трансакция по карта, сутрешно салдо и др.

С всички тези възможности, банкирането от вкъщи е голямо удобство за потребителите, които могат внимателно да планират своите разходи във времето и да извършват най-неотложните и важни за тях операции. При това само с няколко клика на мишката на компютъра и то от техния домашен банков офис.