В края на март 2023 г. депозитите на неправителствения сектор в България са близо 119 млрд. лв. (67,3 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 13,1 на сто (14,3 на сто годишно повишение през февруари 2023 година), съобщи БТА, като се позова на данни на БНБ.

Депозитите на нефинансовите предприятия са близо 41,3 млрд. лв. (23,4 на сто от БВП). В сравнение с март 2022 г. те се увеличават с 21,6 на сто.

На годишна база депозитите на финансовите предприятия нарастват с 5,1 на сто и в края на месеца са над 4,4 млрд. лв. (2,5 на сто от БВП).

В края на първото тримесечие депозитите на домакинствата са близо 73,2 млрд. лв. (41,4 на сто от БВП), като на годишна основа се увеличават с 9,4 на сто.

В края на март 2023 г. кредитите за неправителствения сектор са над 82,1 млрд. лв. (46,5 на сто от БВП) при 81,2 млрд. лв. месец по-рано. На годишна база тези кредити се увеличават с 11,9 на сто.

На годишна основа кредитите за нефинансовите предприятия нарастват със 7,9 на сто и в края на март достигат 41,643 млрд. лв. (23,6 на сто от БВП).

Кредитите за домакинствата са 34,1 млрд. лв. (19,3 на сто от БВП) в края на март 2023 година. Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14,6 на сто. В края на март жилищните кредити са малко над 17 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17,8 на сто. Потребителските кредити възлизат на 15,4 млрд. лв. и се увеличават с 12,1 на сто спрямо март 2022 година.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават за една година с 10,3 на сто и в края на март са почти 432 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са близо 6,4 млрд. лв. (3,6 на сто от БВП). В сравнение с март 2022 г. те се увеличават с 26,8 на сто.