Управителният съвет на БНБ вдигна процента на задължителни минимални резерви (ЗМР), които банките трябва да поддържат в Централната банка. Очаква се това да доведе до свиване на отпусканите от банките кредити и повишаване на лихвите в страната, както и намаляване на темповете на инфлация.

Решението идва ден след като от БНБ прогнозираха, че процесът по повишаване на лихвените проценти в страната ще се ускори през следващите месеци и предупредиха за предпоставки за акумулиране на риск в баланса на банковата система.

Промените в наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка, включват:

  • Считано от 1 юни 2023 г. процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от нерезиденти се увеличава от 5 на 10 процента.
  • Считано от 1 юли 2023 г. процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от резиденти и от нерезиденти се увеличава от 10 на 12 процента.

От БНБ посочват, че текущите макроикономически развития се характеризират с ускорени темпове на нарастване на потребителските цени, висок растеж на заплатите в частния сектор, силно потребителско търсене и запазващ се висок растеж на кредита за домакинствата. Продължаването на тези тенденции създава потенциални рискове по отношение на устойчивостта на банковата система и по отношение на изпълнението на основната цел на БНБ за поддържане на ценова стабилност.

В условията на значителен приток на привлечени ресурси в банковата система, висока ликвидност и конкуренция в банковия сектор се наблюдава слаба и бавна трансмисия от повишаването на основните лихвени проценти в еврозоната към лихвените проценти по депозитите и кредитите в България. При отчитане на бавната и слаба степен на пренасяне на промените в паричната политика на Европейската централна банка и на ограничените ефекти от предприетите от БНБ увеличения на антицикличния капиталов буфер върху кредитната активност, повишаването на задължителните минимални резерви има за цел затягане на монетарните условия в страната, обясняват от централната банка.

От БНБ отбелязват, че мярката ще изтегли част от текущата свръхликвидност в банковата система и ще допринесе за намаляване на свободните ресурси, с които банките могат да кредитират, създавайки стимули за по-бързо и значително пренасяне на повишените лихвени проценти на паричната политика в еврозоната в цената на кредитите. Забавянето на кредитната активност би спомогнало за постепенно намаляване на темповете на инфлацията чрез влиянието върху потреблението финансирано със заемни средства. Понижаването на темповете на растеж на кредита ще допринесе за намаляване на кредитния риск в банковата система, пише в съобщението.