Държавата пласира облигации за половин милиард лева. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ), според което на 22 ноември 2021 г. Централната банка е провела аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност 7,5 г., при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,49 на сто. Досега финансовото министерство предлагаше 5-годишни или 3,5-годишни книжа при нулева лихва и книжа за 10,5 г. при лихва 0,1 процента.

"Общият размер на подадените поръчки достигна 808,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,62", отчитат от Министерството на финансите. Експертите отбелязват, че отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 97 базисни точки.

От страна на участниците бил отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобили банките - 64,6%, следвани от пенсионните фондове с 23,7%, застрахователните дружества - 7,3%, договорни и гаранционни фондове - 4,3% и инвестиционни посредници - 0,1 на сто.

Припомняме, че на 15 ноември държавата пусна в обращение поредна "порция" емисия държавни ценни книжа (ДЦК) за 500 млн. лева. По-рано този месец (на 8 ноември) беше проведен аукцион за продажба ДЦК, на който също бяха пласирани облигации за 500 млн. лева.

Важно е да отбележим, че максималният размер на нов дълг за 2021-а не може да бъде по-голям от 4 милиарда и 500 милиона лева, според Закона за държавния бюджет за годината. Това означава, че до края на годината държавата ще разполага с 700 млн. лева "дългово пространство".

На 11 октомври също бяха пласирани облигации за 500 млн. лева, като това беше най-големият търг по обем за еднократна продажба на държавен дълг до онзи момент.

След одобрението на тези поръчки, новопоетият дълг от началото на годината нарасна до 3,8 млрд. лева.

От януари 2021-а насам бяха проведени единадесет аукциона за продажба на лихвоносни съкровищни облигации. За един от аукционите обаче Министерството на финансите отказа поръчките заради неблагоприятни условия.

Eмисионната политика на Министерството на финансите кореспондира със средносрочните икономически перспективи и допускания, както и с фискалните цели на правителството, заложени в Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. Освен това, се вземе предвид Стратегията за управление на държавния дълг 2021-2023 г. и разбира се, дълговите лимити, заложени по бюджета за 2021 г.

От ведомството обаче запазват правото си при необходимост да променят предварително анонсираната Емисионна политика в рамките на законово утвърдените лимити.