Covid кризата налага частните съдебни изпълнители да преминaт от принудително към доброволно изпълнение. Това обяви новият председател на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) Иван Хаджииванов в последния бюлетин на Асоциацията на банките в България. Той обясни, че новият Съвет на КЧСИ и той, като новоизбран председател, поемат ръководството в едно сложно положение в държавата.

"От една страна, вече има нова вълна на COVID пандемията, а от друга, се очертава свързана с това икономическа криза. Това са сериозни предизвикателства, които ще се отразят на работата на колегите", каза той.

През миналата година много от канторите бяха принудени да съкратят служители, поради недобро финансово здраве. А обучението на всеки специалист струва много скъпо и продължава с години.

"В моята кантора се разделих с 5 човека, тъй като нямах финансова възможност да ги задържа. Не очаквам следващата година да бъде по-лека за работата ни. В кризисната 2020г. частните съдебни изпълнители бяхме единствената професия, която сама поиска ограничаване на дейността ни. Докато част от икономически активните субекти спряха да работят принудително, частните съдебни изпълнители го направихме съзнателно", коментира още той. И припомни, че ограниченията за публични продани, извършване на описи, запори на банкови сметки бяха в продължение на 4 месеца.

"Заради извънредната ситуация, регистрираме най-слабата откъм резултати година за частното съдебно изпълнение. Въпреки това, аз съм убеден, че решението да замразим част от работата беше правилно. Показахме изключителна зрялост - като общност и като институция. Ако бяхме избрали да действаме като събирачи на дългове, щяхме да нарушим един справедлив баланс, който сме призвани да пазим. В същото време, публично настоявахме в отговор на кризата да се намери решение на проблема с малките дългове с въвеждане на доброволното изпълнение, като извънсъдебна процедура", допълни Иван Хаджииванов. По думите му КЧСИ, като институция, е застанала зад въвеждането на абсолютната десетгодишна погасителна давност за дългове на физически лица.

"За миналата година събраната сума от частни съдебни изпълнители е едва 655 млн. лв., от които 151 млн. в полза на граждани, които са 23% от всички дела, и съответно, от издръжки - 5 млн. лв., от трудови спорове - 3 млн. лева. Делата в полза на банки са вече под 10% от всички дела. Зад тези числа стоят вземания от неизплатени заплати, издръжки, наеми, невърнати заеми и други суми по договори, обезщетения от пътно-транспортни произшествия, за тежки криминални престъпления и други, които са изключително важни за хората", изброи новият председател на Камарата. И добави, че забавянето на дейността на ЧСИ-та ще се отрази на скоростта на излизане от кризата.

"Затова смятаме, че за частния и за обществения сектор е жизнено важно възстановяване на пълния обем от нашата дейност, при спазване на социалните изисквания. Факт е, че частните съдебни изпълнители често работим в несигурна и недоброжелателна за нас среда. Фигурата на длъжника се представя едва ли не като жертва и това популистко налагане на подобен образ в съзнанието на обществото продължава вече години", каза още Иван Хаджииванов.

Той обясни, че в икономически развитите и правови държави има нетърпимост към неизрядните длъжници и към злоумишленото накърняване на обществената справедливост.

"Един от основните приоритети на новото ръководство на КЧСИ е да продължим процеса на електронизация на съдебното изпълнение", коментира още Иван Хаджииванов. И обясни, че то е изключително необходимо по време на пандемия, защото ще запази по-добре здравето и живота на хората.

"Ние следим внимателно практиката на колегите в Европейския съюз, като при нас постъпва информация по линия на Международния съюз на съдебните изпълнители. Имаме предложения, които, ако се приемат, биха имали позитивни за обществото ефекти. Платформата за електронните търгове е готова, очакваме да се финализира наредбата, за да започнем работа. Имаме електронен достъп до Регистъра на банковите сметки и сейфове на длъжниците. Системата "Реджикс", в която се включихме, е начален успех, но не е достатъчен. Добре е да получаваме справки без такси, за да не товарим с разходите за тях страните по изпълнителното производство. Още нямаме, обаче, достъп до информацията за автомобилите на КАТ", припомни Иван Хаджииванов. По думите му безпрецедентната глобална ситуация, усложнена от разпространението на COVID-19, показва, че акцентът трябва да се измества от принудителното към доброволното изпълнение - още преди съдът да се е намесил. Доброволно събиране на дългове от съдебен изпълнител и доброволни продажби са широко обсъждани и приети в европейските държави.

"Освен, че това е в пъти по-евтино за длъжниците, този способ им позволява сами да контролират и решават проблемите си, като разсрочват задълженията. За съжаление, засега Народното събрание не припознава тази наша идея", обясни той.

Според него същевременно, трябва да се разширят възможностите на канторите за събиране на публични вземания.

"Възлагайки на нас събирането, държавата не плаща нищо, а разходите се покриват накрая от длъжника, който не е платил задължението си към държавата", каза Иван Хаджииванов. И добави, че по отношение на МВР смята, че трябва да се поиска ЧСИ да събират разходите в досъдебните производства и глобите на КАТ.

"Това е много важно за превенцията и според нас, ще има голям обществен интерес за събирането на глобите на рецидивистите с пътни нарушения", каза той.

Иван Хаджииванов добави, че посоките за разширяване на правомощията ЧСИ, в които понастоящем се работи са: 

  • доброволни продажби,
  • установяване на факти,
  • доброволно събиране на малки дългове извънсъдебно.

"Сред приоритети ни за бъдеща дейност е и увеличаване броя на публичните взискатели, които възлагат своите вземания за събиране на частните съдебни изпълнители - НАП, държавните институции, министерства, агенции и други. Частните съдебни изпълнители винаги сме били двигател на промени, които целят подобряване на нашата работа, но сме отчитали и това те да бъдат в обществен интерес и от полза за бизнеса и за гражданите", категоричен е Иван Хаджииванов.