Българската народна банка (БНБ) обяви основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 3,64 на сто, считано от 1 октомври. Това съобщават от БНБ на страницата си в интернет.

Основната лихва започна да расте от октомври миналата година, когато се покачи от нула процента до 0,49 на сто. От 1 ноември 2022 г. лихвата беше увеличена на 0,59 на сто, а от 1 декември 2022 г. - на 1,30 на сто.

От началото на 2023 г. основният лихвен процент продължава да расте всеки месец. На 1 януари той стана 1,42 на сто, през февруари се покачи до 1,82 на сто, през март беше 2,17 на сто, през април - 2,47 на сто, през май - 2,77 на сто, през юни - 2,96 на сто, през юли - 3,12 на сто, през август - 3,29 на сто, през септември - 3,53 на сто.

Общият размер на отпуснатите от банките кредити през август нараства със 759 млн. лв. до 93,2 млрд. лв., показват данните на БНБ. Увеличават се кредитите за домакинства (с 594 млн. лв.), заемите за други финансови предприятия (с 257 млн. лв.), както и за сектор държавно управление (с 64 млн. лв.), но кредитите за нефинансови предприятия намаляват със 156 млн. лв.

През август депозитите в банките нарастват с 1,9 млрд. лв. и достигат 139,5 млрд. лв., обявиха от БНБ. Увеличават се както депозитите на домакинствата, така и на бизнеса, но основен принос за нарастването на влоговете в банките имат нефинансовите предприятия. Техните депозити се увеличават с 1,2 млрд. лв. Нарастват и депозитите на домакинствата - с 265 млн. лв., както и на други финансови предприятия (със 174 млн. лв.), на кредитни институции (със 152 млн. лв.) и на сектор държавно управление (със 117 млн. лв.).