"В момента не можем да говорим за имотен балон, но има тренд. Ето защо Българската народна банка предприема мерки, така че този тренд да не доведе до имотен балон". Това коментира пред БТВ управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев. 

Припомняме, че преди три месеца Централната банка на страната въведе мерки в посока на ограничаване на кредитирането.

"В основата на това решение е увеличаването или активирането на т.нар. антицикличен капиталов буфер*. Това е превантивна мярка срещу ускореното увеличаване на ръста на кредитите и по-специално на ипотечните кредити. Ние следим внимателно този процес, анализираме внимателно равнището на тези мерки, които предприемаме и тяхното изпълнение на всеки три месеца", обясни гуверньорът. Той допълни, че в средата на декември предстои БНБ да вземе ново решение по тази тема.

Това, което е важно да се знае, е че БНБ взема решението сега, но то влиза в сила след една година. 

"Това е една ясна индикация за банките, каква е посоката на мислене и на мерки, които БНБ възнамерява да предприеме. От друга страна те имат достатъчно време да се подготвят за тези увеличения", обясни Димитър Радев. 

Управителят на Централната банка разясни, че мерките, които се прилагат в такива случаи обикновено са в две групи: едната е насочена към кредиторите, а другата към кредитополучателите.

"На този етап ние активираме мерките единствено към кредиторите", добави той.

Според него е логично банките да бъдат малко по-внимателни при отпускането на кредити, особено на ипотечни кредити.

"Това в масовия случай няма да създаде никакви затруднения на клиентите на банките", категоричен бе Радев.

По отношение на инфлацията Димитър Радев прогнозира, че през 2022-а ръстът на цените ще бъде стабилизиран и поставен под контрол на равнища по-високи и за малко по-дълъг период от очакваното.

*Във връзка с пандемията от COVID-19, през март 2020 г. Управителният съвет на БНБ прие пакет от мерки, включващ отмяна на предвидените за 2020 г. и за първото тримесечие на 2021 г. увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към местните кредитни рискови експозиции, и запазване на равнището от 0.5%.

На 16 септември 2021 г. Управителният съвет на БНБ увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 1.0% в сила от 1 октомври 2022 г., на основата на оценка по чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал. Повишението на равнището на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките. В съответствие с чл. 5, ал. 5 от Наредба № 8 на БНБ, решението за увеличаване на нивото на антицикличния буфер се оповестява 12 месеца преди влизането му в сила.

За периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, се запазва на текущото ниво от 0.5%.