Медна възпоменателна монета на тема "125 години от рождението на Панчо Владигеров" от серията "Български творци" пусна в обращение от днес БНБ.

Цената на монетата при пускане в обращение е 54 лева. Номиналната й стойност е 2 лева и е пусната в тираж 7000 броя.

Продажбата й започна при не особено голям интерес като пред Централната банка нямаше много желаещи да си я закупят, предаде БТА.

Снимка: БТА

Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси в София, пл. "Княз Александър I" № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев" № 10.

На лицето й са изобразени горе - емблемата на БНБ с годината "1879" върху лентата, под нея - на нотно петолиние е изписана номиналната стойност "2 лева" на два реда, а околовръст - надпис "Българска народна банка" и годината на емисията - 2024.

На гърба на монетата е изобразен Панчо Владигеров, а околовръст има надпис "125 години от рождението на Панчо Владигеров".

Снимка: БНБ

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

Снимка: БНБ

До края на работния ден на 11 март 2024 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на "Инвестбанк" АД, "Първа инвестиционна банка" АД, "Тексим Банк" АД, "Токуда Банк" АД и "Централна кооперативна банка" АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък>>