Ускоряване на приходите от продадени застрахователни полици и по-слабо нарастване на размера на изплатените обезщетения, но забавяне на ръста на печалбата отчитат застрахователните компании на българския пазар (23 в общото застраховане и 10 в животозастраховането) през първото тримесечие на 2022 г. Това показват обобщените окончателни данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените финансови отчети за периода януари-март на настоящата година от 33-те застрахователни компании, които работят на българския пазар, публикувани на сайта на финансовия небанков регулатор.

Продадени полици и изплатени обезщетения

В двата сектора застрахователите са продали полици общо за 885 376 493 лева през първото тримесечие на настоящата година, спрямо 806 799 609 лева към 31 март 2021 година, което представлява ръст от 9.7 на сто на годишна база. В същото време изплатените обезщетения са нараснали, но по-слабо до 335 785 653, което представлява повишение със 7.1% спрямо първото тримесечие на миналата година. Това даде основание на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) да обобщи, че застрахователният пазар в България продължава устойчиво да расте през първите три месеца на 2022 г. С оглед на факта, че данните обхващат и м. март, първият месец от войната в Украйна, може да се каже, че това развитие демонстрира стабилния фундамент и устойчивост на сектора на кризи, подчертават от браншовата организация.

Печалбата намалява

През първото тримесечие на 2022 година печалбата е намаляла до 59 317 000 лева или понижение с 24.1 на сто, спрямо март 2021 година, когато е регистрирана обща печалба от 78 157 000 лева. Това се дължи на отчетената обща загуба от 1 553 000 лева от компаниите в животозастраховането.

Според Българската асоциация по застраховане (БАЗ), следва да се отчете, че държавата преминава през период на икономически предизвикателства и висока инфлация, което вероятно ще се отрази на покупателната способност на домакинствата, включително и на възможностите им да потребяват застрахователни продукти.

Общо застраховане

През първите три месеца на 2022 година 23-те компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 709 892 248 лева, спрямо 656 979 400 лева към 31 март 2021 година, което представлява нарастване с 8.05%.

Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (69.8.0% или 495 367 115 лева, от които по застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (302 593 863 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско" за сухопътни МПС без релсовите (192 773 252 лева), следвани от застраховка "Пожар и природни бедствия и други щети на имущество" (13.1% или 92 829 695 лева), "Злополука и заболяване" (6.5% или 46 378 090 лева), "Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски" (3.9% или 27 877 045 лева), "Помощ при пътуване" (2.5% или 17 981 220 лева), "Обща Гражданска отговорност" (2.0% или 14 047 242 лева), а делът на останалите 4 вида застраховки е 2.2 на сто или 14 001 394 лева.

Печалбата на годишна база на 23-те компании от Общото застраховане е спаднала до 60 870 000 лева от 76 708 000 лева, като се понижава с 20.64% или с 15 838 000 лева.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по премиен приход:

Разместване на първите три места в класацията спрямо последното тримесечие на 2021 година.

1. ЗК Лев Инс - 14.99% и 106 388 337 лева премиен приход (изкачи се на върха, след като заемаше 2-ро място през последното тримесечие на 2021 година;

2. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 12.55% и 89 111 758 лева (заемаше 3-то място в предишната класация);

3. ЗД Евроинс - 12.16% пазарен дял и 86 328 124 лева (заемаше първо място в предишното тримесечие);

4. ДЗИ - Общо застраховане - 9.54% и 67 702 394 лева;

5. ЗАД Армеец - 7.20% и 51 139 496 лева;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 6.92% и 49 130 499 лева;

7. ЗАД ОЗК - Застраховане - 6.51% и 46 242 400 лева;

8. ЗД Бул Инс - 6.33% и 44 944 780 лева (изкачва се с едно място нагоре спрямо последното тримесечие на 2021 година;

9. Дженерали застраховане - 6.32% и 44 832 112 лева (спада с едно място надолу спрямо 31 декември 2021 година);

10. ЗАД Алианц България - 6.26% и 44 455 265 лева;

11. ЗК "УНИКА" АД - 4.81% и 34 121 255 лева;

12. "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД - 1.38% и 9 792 119 лева;

13. "Групама застраховане" ЕАД - 1.29% и 9 127 692 лева (изпада с едно място надолу);

14. ЗАД "Асет Иншурънс" АД - 1.05% и 7 437 938 лева;

15. "ЗК България Иншурънс" АД - 0.96% и 6 798 732

Останалите 8 компании имат общо 2.51% пазарен дял по премиен приход.

Към края на първото тримесечие на 2022 година 23-те компании в общото застраховане са изплатили обезщетения в размер на 266 480 9452 лева, спрямо 256 345 980 лева година по-рано през първото тримесечие на 2021 година, което представлява нарастване с 3.95%.

Най-голям пазарен дял от 85.7% заемат застраховки на МПС или общо 228 411 041 лева, от които "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (147 453 205 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско", свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (80 957 836 лева), следвани от "Злополука и заболяване" (6.0% и 15 906 102 лева), застраховка "Пожар и природни бедствия" (4.5% и 11 094 850 лева), "Помощ при пътуване" (1.2% и 3 311 594 лева), Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски (1.2% и 3 139 506 лева) "Обща Гражданска отговорност" (0.7% и 1 949 263 лева), "Товари по време на превоз" (0.3% и 839 417 лева). На останалите 3 вида застраховки се падат само 0.3% пазарен дял и 819 567 лева.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения:

Смяна на върха.

1. ЗК Лев Инс - 14.36% пазарен дял и 38 255 187 лева изплатени обезщетения (връща лидерското си място, което загуби в края на 2021 година);

2. ЗД Евроинс - 13.18% пазарен дял и 35 113 881 лева (спада от първото място, което заемаше към 31 декември 2021 година);

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 11.23% и 29 934 438 лева;

4. ЗД Бул Инс - 9.72% и 25 890 124 лева;

5. ДЗИ - Общо застраховане - 9.01% и 24 014 619 лева;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 7.89% и 21 030 161 лева (изкачва се едно място нагоре);

7. ЗАД Армеец - 7.72% и 20 567 313 лева (спада с едно място надолу);

8. ЗАД ОЗК - Застраховане - 7.12% и 18 981 241 лева;

9. ЗАД Алианц България - 6.51% и 17 350 511 лева;

10. Дженерали застраховане - 6.42% и 17 103 261 лева;

11. ЗК УНИКА АД - 1.79% и 4 782 365 лева;

12. ОЗОФ Доверие ЗАД АД - 1.06% и 2 830 015 лева;

13. ЗАД Асет Иншурънс АД - 0.89% и 2 360 396 лева;

14. Групама застраховане ЕАД - 0.78% и 2 075 553 лева;

15. ЗК България Иншурънс АД - 0.66% и 1 746 827 лева.

На останалите 8 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 1.86% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.

Животозастраховане

През първото тримесечие на 2022 година 10-те компании по Животозастраховане са продали полици за 175 484 245 лева в сравнение с 149 820 209 лева през януари-март 2021 година или с 17.13% повече, сочат обобщените данни на КФН. От тях 36.08% и 64 490 606 лева са за застраховка "Живот и рента", следвана от застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд" (34.3% и 60 138 871 лева), "Заболяване" (18.6% и 32 571 335 лева); Допълнителна застраховка (6.1% и 10 641 032 лева); "Злополука" (3.5% и 6 058 141 лева); Женитба и детска застраховка (0.9% и 1 584 260 лева).

За първото тримесечие на 2022 година животозастрахователите отчитат обща загуба от 1 553 000лева, при 1 449 000 печалба преди година за периода януари-март 2021 година.

Класация на дружествата от Животозастраховането по премиен приход:

Пълна промяна на първите три места.

1. ДЗИ-Животозастраховане - 29.7% и 52 186 536 лева привлечен премиен приход (заемайки лиреска позиция, след като в края на 2021 година беше на 2-ро място);

2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 25.5% и 44 783 086 лева (изкачвайки се едно място нагоре);

3. ЗАД Алианц България живот - 22.2% и 38 905 808 лева (спада от първо на 3-то място);

4. ЗК УНИКА Живот - 11.5% и 20 100 945 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 4.1% и 7 133 485 лева;

6. Групама животозастраховане ЕАД - 2.7% и 4 788 409 лева;

7. Животозастрахователен институт АД - 2.1% и 3 597 511 лева;

8. ЗД Евроинс Живот ЕАД - 1.1% и 2 016 164 лева;

9. ЖЗК Съгласие АД - 0.7% и 1 141 623 лева;

10. ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД - 0.5% и 830 677 лева.

Към 31 март на настоящата година изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 69 304 711 лева, като нарастват с 12 104 802 лева, спрямо 31 31 март на 2021 година, когато се регистрирани изплатени обезщетения за 57 1999 900 лева или ръст от 21.16%. Най-голям дял от 36.8% и 64 490 606 лева заема застраховката "Живот и рента", следвана от "Живот, свързан с инвестиционен фонд" (34.3% и 60 138 871 лева), "Заболяване" (18.6% и 32 571 335 лева), Допълнителна застраховка (6.1% и 10 641 032 лева), "Злополука" (3.5% и 6 058 141 лева) и "Женитба и детска застраховка" (0.9% и 1 584 260 лева).

Класация на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

Пълно разместване на върха и тук.

1. ДЗИ-Животозастраховане - 29.7% пазарен дял и 52 186 536 лева изплатени обезщетения (измества лидера, след като заемаше 2-ро място към 31 март 2021 година);

2. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 25.5% и 44 783 086 лева (изкачва се едно място нагоре);

3. ЗАД Алианц България живот - 22.2% пазарен дял и 38 905 808 лева изплатени обезщетения (спада с две места надолу);

4. ЗК УНИКА Живот - 11.5% и 20 100 945 лева;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 4.1% и 7 133 485 лева;

6. Групама животозастраховане ЕАД - 2.7% и 4 788 409 лева;

7. Животозастрахователен институт АД - 2.1% и 3 597 511 лева;

8. ЗД Евроинс Живот ЕАД - 1.1% и 2 016 164 лева;

9. ЖЗК "Съгласие" АД - 0.7% и 1 141 623 лева;

10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД - 0.5% и 830 677 лева.

Като цяло оценката на АБЗ за Животозастраховането е, че пазарните данни към края на март 2022 г. показват, че темпът на растеж в този сектор остава изпреварващ към Общото застраховане и достига 17 на сто на годишна база спрямо 31 март 2021 година, но е по-нисък от отчетения ръст спрямо края на 2021 година. Продадените полици са с 25 664 036 лева повече, а изплатените обезщетения са нараснали с 12 104 802 лева.