Отминаващата 2021 година ще остане в историята като успешна за Българската фондова борса (БФБ) през последните няколко години, и особено спрямо предходната кризисна 2020 година, не само защото отчете значително по-висок оборот, но и защото инвеститорите получиха още две възможности - два нови сегмента за търговия: с акции на 190 световни компании (MTF BSE International) и за развитие на малки и средни фирми (Beam) с облекчен режим на листване.

БФБ реализира значително по-висок годишен оборот

в сравнение с предходната 2020 година, като са регистрирани 86 069 сделки с 380 067 128 лота за 845 794 657 лева, в сравнение с 60 676 сделки с 321 508 893 лота за 396 918 587 лева или повече с 25 393 сделки, с 55 558 235 лота и забележете - с 448 876 070 лева повече спрямо 2020 година. По-голям от постигнатия оборот за 2021 година е отчетен през 2013 година - 1 530 417 336 лева.

По месеци (във възходящ ред) данните сочат, че през 2021 година най-нисък е бил оборотът през февруари, а най-висок през декември:

- февруари: 5 055 сделки с 5 695 939 лота за 26 795 974 лева;

- август: 6 558 сделки с 15 911 485 лота за 26 969 059 лева;

- през януари са реализирани 7 798 сделки с 12 277 517 лота за 29 274 911 лева;

- март: 5 770 сделки с 11 085 602 лота за 30 977 638 лева;

- юли: 6 371 сделки с 13 874 660 лота за 34 186 330 лева;

- юли: 6 371 сделки с 13 874 660 лота за 34 186 330 лева;

- май: 5 835 сделки с 16 709 924 лота за 34 249 450 лева;

- октомври: 5 912 сделки с 12 628 391 лота за 42 944 766 лева;

- април: 6 341 сделки с 25 242 580 лота за 51 521 683 лева;

- юни: 5 825 сделки със 101 913 386 лота за 60 534 605 лева;

- ноември: 9 839 сделки със 72 624 488 лота за 73 896 989 лева;

- септември: 7 271 сделки с 15 718 905 лота за 78 422 754 лева;

- декември: 13 494 сделки със 76 384 251 лота за 346 029 494 лева;

Освен това, оборотът през декември представлява 40.91% от общият оборот за цялата 2021 година.

Лидерите по най-висок оборот

са: Софарма АД (SFA) с 3 368 сделки с акции на дружеството за 58 688 391 лева; следвано от Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с 1 009 сделки с акции на дружеството за 40 860 155 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 1 386 сделки за 35 054 901 лева; инвестиционния ТК-ХОЛД АД (TCH) със 123 сделки за 30 157 480 лева; Алтерко АД (A4L) с 6 530 сделки за 30 134 240 лева; Индустриален Холдинг България АД (IHB) с 1 314 сделки за 26 531 673 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 8 101 сделки за 25 944 811 лева; Спиди АД (SPDY) със 728 сделки за 21 649 395 лева; Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) с 2 936 сделки за 21 557 503 лева. Оборотът на тези 10 публични дружество съставлява 36.50% от общия годишен оборот на БФБ.

Двата нови пазара

MTF BSE International стартира на 5 юли с 90 от най-големите компании в света, като Apple, Microsoft, Facebook, IBM, Intel, Cisco, както и световните производители на автомобили VOLKSWAGEN, BMW, Daimler AG. Пет месеца след неговия старт, на 9 декември БФБ добави още 100 компании и така на новата платформа се търгуват книжата на общо 190 компания от 19 държави по света. Сред тях личат имената на създателите на ваксини срещу Ковид-19 Moderna, BioNTech, Novavax и CureVac, но и технологични гиганти, като Xiaomi, Verizon Communication, Samsung Electronics и други.

Петмесечната равносметка показва, че интересът към този пазар е умерен, тъй като по обобщени данни за търговията на БФБ месечните обороти се движат между милион и милион и половина лева, като акциите се търгуват в евро. Най-голям месечен оборот от близо 2 млн. лева е регистриран през октомври, а най-нисък през юли - 82 028 лева.

Прави впечатление, че на най-голям интерес се радват книжата на производителите на автомобили Volkswagen, Daimler и Tesla, както и на производителите на ваксини през последните три седмици.

Затова пък пазарът за развитие на малки и средни предприятия Beam се радва на по-голям интерес, особено през последните два месеца. На него вече се търгуват при облекчени условия акциите на 6 дружества: Биодит АД, технологичната компания за биометрична идентификация (IPO-то беше на 21 януари и записани 1 млн. акции, а стартът на търговията с книжата на дружеството бе даден на 4 март); производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили Син Карс Индъстри АД (IPO-то беше на 1 юни и записани 2 млн. акции, а стартът с търговията с книжата на дружеството бе даден на 1 юли); инвестиционната кампания Импулс I АД (IPO-то бе на 7 юли и записани 5 334 000 акции); инвеститорът в недвижими имоти Инфинити Капитал АД (IPO-то беше на 18 октомври и записани 847 198 акции); производителят на био храни Смарт Органик АД (IPO-то беше на 11 ноември и записани 310 000 акции); специално създаденото дружество да инвестира в карго дронове Дронамикс Кепитъл ЕАД (IPO-то беше на 2 декември и записани 5 334 081 акции). Инвестиционната компания Ейч Ар Кепитъл АД е седмия член на Beam (IPO-то беше на 15 декември, но на 17 декември бяха предложени още акции, така общо бяха записани 550 000 акции), но търговията с акции на дружеството ще започне през 2022 година.

Седемте малки и средни фирми набраха общо свеж капитал в размер на 25 758 805 лева, като три от тях привлякоха над 5 млн. лева всяка: Смарт Органик АД (5 859 000 лв.), Импулс I АД (5 867 400 лв.) и Дронамикс Кепитъл ЕАД (5 867 489 лв.).

За отбелязване е, че през декември, когато се търгуваха акциите и на шестте дружества оборотът достигна 12 569 738 лева при изтъргувани 8 224 856 лота.

И четирите индекса на БФБ приключват 2021 година със стабилни повишения

като най-висок е ръстът при българския бенчмарк SOFIX (+42.04%), следван от широкия BGBX 40 (+41.72%), равно претегления BGTR 30 (+36.82%) и имотния BF REIT (+19.09%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 30 декември 2021 г. SOFIX също е с ръст от 38.91%% и оборот от 305 217 285 лева, а от началото на 2021 г. повишението е още по-значително, с 42.04% и общо оборот от 225 821 914 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

След като и четирите индекса са с повишения, логично

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 40% за печелившите към 32% за губещите и 28 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (49% за печелившите към 22% за губещите и 29 на сто без промяна), при обемите обороти (37% за печелившите към 14% за губещите и 49 без промяна) и при сделките (59% за печелившите към 24% за губещите и 17 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Годишният преглед показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е отчетен ръст от 42.04%, докато в предходната 2020 година е регистриран годишен спад от 21.23%. През отминаващата 2021 година с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 84 849 219 лота за 225 821 914 лева;

- при BGBX 40 повишението е с 41.72%, след като в предходната 2020 година също беше отчетен ръст, но близо два пъти по-слаб, от 28.48 на сто. С акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 111 790 053 лота за 408 883 585 лева;

- при BGTR 30 нарастването е с 36.82%, след като в предходната 2020 г. беше отчетен спад с 3.31% на сто. През отминаващата 2021 година с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 108 956 320 лота за 386 895 111 лева;

- имотният BG REIT е с най-слаб ръст от 19.09%, след като в предходната 2020 година също беше регистрирано повишение, но с близо тир пъти по-слама, от 5.89 на сто. През отминаващата вече 2021 година с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 11 453 311 лота за 28 658 076 лева.

Как се представиха 15-те публични компании от SOFIX

От таблицата се вижда, че три компании отчитат трицифрен ръст: Алтерко АД (+256.83%), Доверие Обединен холдинг АД (+188.69%) и Индустриален холдинг България АД (+168.69%). С понижение също са три: ТБ Първа инвестиционна банка АД (+13.04%), Химимпорт АД (-8.94%) и Софарма Трейдинг АД (-5.41%).

Топ 10 на най-печелившите акции

- ТК-ХОЛД АД (TCH) e начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 400.00 % и годишен оборот от 30 157 480 лева, при последна цена от 8.000 лв./акция и пазарна капитализация от 68 315 072 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) с повишение от 264.71% и годишен оборот от 4 044 125 лева, при последна цена от 24.800 лв./акция и пазарна капитализация от 57 077 894 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с нарастване от 256.83% и годишен оборот от 30 141 010 лева, при последна цена от 24.800 лв./акция и пазарна капитализация от 446 399 975 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с ръст от 188.69% и годишен оборот от 25 963 863 лева, при последна цена от 9.700 лв./акция и пазарна капитализация от 208 548 594 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с повишение от 175.47% и годишен оборот от 8 496 114 лева, при последна цена от 14.600 лв./акция и пазарна капитализация от 99 280 000 лева;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е с нарастване от 168.35% и годишен оборот от 26 533 381 лева, при последна цена от 2.120 лв./акция и пазарна капитализация от 227 689 363 лева;

- Спиди АД (SPDY) е с ръст от 96.64% и годишен оборот от 21 649 395 лева, при последна цена от 117.000 лв./акция и пазарна капитализация от 602 293 328 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) е повишение от 85.32% и годишен оборот от 4 233 581 лева, при последна цена от 10.100 лв./акция и пазарна капитализация от 212 100 000 лева;

- Скуеър Кюб Пропъртис АД (SQC) е с нарастване от 85.00% и годишен оборот от 1 085 692 лева, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарна капитализация от 103 060 800 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е с ръст от 83.67%, при последна цена от 9.000 лв./акция и пазарна капитализация от 7 805 308 лева.

Топ 10 на най-губещите акции

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 53.44% и годишен оборот от 1 554 615 лева, при последна цена от 1.150 лв./акция и пазарна капитализация от 23 625 219 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с понижение от 20.72% и годишен оборот от 2 368 540 лева, при последна цена от 0.440 лв./акция и пазарна капитализация от 26 118 628 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е със загуба от 18.52% и годишен оборот от 522 952 лева, при последна цена от 0.750 лв./акция и пазарна капитализация от 13 769 137 лева;

- Булленд инвестмънтс АДСИЦ (LAND) е със спад от 17.00% и годишен оборот от 1 629 256 лева, при последна цена от 0.830 лв./акция и пазарна капитализация от 12 456 744 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с понижение от 13.08% и годишен оборот от 2 724 126 лева, при последна цена от 22.600 лв./акция и пазарна капитализация от 59 988 491 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) e със загуба от 13.04% и годишен оборот от 3 810 930 лева, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 238 535 680 лева;

- Топливо АД (TOPL) e със спад от 11.11% и годишен оборот от 1 154 985 лева, при последна цена от 2.740 лв./акция и пазарна капитализация от 14 842 111 лева;

- Химимпорт АД (CHIM) e с понижение от 8.94% и годишен оборот от 5 151 217 лева, при последна цена от 0.856 лв./акция и пазарна капитализация от 205 137 205 лева;

- Градус АД (GR6) e със загуба от 6.85% и годишен оборот от 2 249 505 лева, при последна цена от 1.350 лв./акция и пазарна капитализация от 328 871 759 лева;

- Софарма Трейдинг АД (SFT) e със спад от 5.41% и годишен оборот от 14 972 420 лева, при последна цена от 2.250 лв./акция и пазарна капитализация от 179 949 263 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.