Федералният министър на финансите Винсент ван Петхем въвежда нови правила за рекламиране на виртуалните валути. Те трябва да гарантират, че потенциалните инвеститори са по-добре информирани за рисковете и защитени срещу недобросъвестни търговци, предаде белгийската агенция Белга, цитирана от БТА.

Министърът предупреждава за строг контрол и възможни санкции при нарушение.

Виртуалните валути, като добре познатите варианти биткойн и етериум стават все по-разпознаваеми от широката публика. Те се популяризират широко чрез рекламни кампании в интернет, по улиците и върху фланелки на спортни клубове.

"Виртуалните валути стават все по-утвърдени в нашето общество. Важно е онези, които инвестират във виртуални валути с най-добри намерения, да могат да го правят с пълното познаване на фактите", казва Ван Петхем в съобщение за пресата.

Възможни рискове

Министърът се аргументира с това, че твърде малко хора са наясно с възможните рискове - нещо, което според него не се изяснява достатъчно ясно в рекламните кампании. Пазарът също не е предпазен от злонамерени практики, които са насочени главно към непрофесионални инвеститори с недостатъчни познания. Например с изображенията на известни личности вече е злоупотребявано няколко пъти в рекламни кампании. Това доведе до различни финансови драми през последните месеци.

"Финансовите драми, както виждаме твърде често в пресата през последните месеци, трябва да бъдат предотвратени. Трябва да защитим гражданите. Ето защо са необходими строги правила и строг контрол", твърди Ван Петхем.

Поради това министърът изменя закона от 2 август 2002 г., така че белгийският Орган за финансови услуги и пазари да може да налага правила за рекламиране и търговия на виртуални валути, както за търговски дружества, така и за физически лица, които рекламират виртуални валути чрез социални медии с цел печалба. Същият орган ще има и правно основание за наказване на евентуални нарушители.

Вендинг машини

Не за първи път министърът на финансите се занимава отблизо с виртуалните валути. През юни 2021 г. Ван Петхем затегна надзора на вендинг машините, които позволяват на хората да обменят пари в брой в крипто монети и обратно. Оттогава доставчиците трябва да се регистрират в Органа за финансови услуги и пазари, който ги контролира въз основа на Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Според Ван Петхем със сигурност намерението не е да държавата се бори с виртуалните монети, а да гарантира, че търговията с тях може да се извършва при пълна прозрачност и честност.