До две седмици ще заработи правителствената програма за подкрепа на бизнеса и физическите лица в неплатен отпуск. Финансовата институция вече обработва първите постъпили искания и по собствената програма за микрокомпании, пострадали от COVID-19, обяви главният изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев по време на брифинг днес.

Финансовият ресурс ще обхване най-засегнатите сектори от пандемията, включително и еднолични търговци, занаятчии, земеделски производители и самоосигуряващи се лица, чиито бизнес е затруднен заради извънредното положение. Това е първата собствена програма сред насърчителните банки в ЕС за подкрепа на пострадалите компании от пандемията от COVID-19, която е допълваща усилията на българското правителство, се казва в съобщение на ББР.

В подкрепа на бизнеса ББР стартира програма - с гаранция от Европейския инвестиционен фонд, която ще се управлява от дъщерното дружество на ББР - Микрофинансираща институция ДЖОБС, чиято цел е да насърчи засегнатите микропредприятия и компании да продължат дейността си и да запазят работни места.

МФИ ДЖОБС ще отпуска кредити за оборотни средства и кредитни линии. И по двата вида заеми максималният размер е до 48 800 лв. с до 2 години гратисен период. Срокът за погасяване на оборотните кредити е до 36 месеца, а на кредитните линии - до 60 месеца. Подаването на искания за кредит може да става и изцяло по електронен път на официалната интернет-страница на институцията.

ББР е една от малкото банки с конкретни предложения, които реално ще подкрепят предприемачите в кризата, заяви Стоян Мавродиев. За да облекчи търговските банки, ББР ще поеме по-голям от обичайния риск по гаранционните си програми, като ще покрива до 80% от риска по кредитите, които ще се отпускат.

Отново в подкрепа на търговските банки е и мярката за осигуряване на ликвиден ресурс чрез посредническо изкупуване на проблемни вземания.

Набавеният през последните две години ресурс от международни финансови институции в размер на над 2,4 милиарда лева може да бъде използван и за инжектиране на ликвидност по време на криза, каза Стоян Мавродиев. Според него това е една от поредицата самостоятелни мерки на ББР за подкрепа на бизнеса по време на криза, чрез които ще бъде допълнен и надграден основният антикризисен пакет на правителството на стойност 700 млн. лв., който се очаква да произведе общ ефект от над 2.5 милиарда лева.

"Ролята на ББР в тази кризисна ситуация е от изключително значение. Банката мобилизира целия си привлечен ресурс да предостави адекватни решения на предприемачите и мерките, които обявихме тази сутрин са първата стъпка към това. Това е първият, но не и последният подобен инструмент", заяви главният изпълнителен директор на ББР.

"Нашата цел е да работим максимално в полза на хората, които в момента понасят икономически удар и да помогнем да нормализират финансовата си ситуация", допълни Мавродиев.

Ръководството на ББР обяви, че за периода на извънредното положение ще дари заплатите си в подкрепа на здравните заведения в страната и Спешната помощ в София и областта. Финансовата институция е организирала и дарителска кампания сред своите служители за подкрепа на медиците на първа линия.