Компаниите, които отпускат т.нар. "бързи заеми", през септември отбелязват годишен ръст в кредитирането, сочи статистиката на Българската народна банка (БНБ).

Данните показват, че вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са достигнали 2.994 млрд. лв. при 2.776 млрд. лв. в края на септември 2019 година. Те се увеличават със 7.9% (218.2 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. и с 1.7% (48.7 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2020 година.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 67.5 млн. лв., отбелязва БНБ. На годишна база продадените кредити са в размер на 71.8 млн. лв., а закупените - 4.3 млн. лева.

Преобладават кредитите над 5 години

В края на септември те са 1.376 млрд. лв. и се увеличават с 10.8% (134.2 млн. лв.) спрямо същия месец година по-рано и с 1.4% (18.8 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2020 година. 

В края на третото тримесечие на 2020 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 756.7 млн. лева. Те се увеличават с 4.8% (34.8 млн. лв.) на годишна база и с 0.7% (5.6 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2020 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 638.4 млн. лв. в края на септември 2020 г., като нарастват с 3.5% (21.3 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2019 г. и с 2.7% (16.9 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2020 година.

Към края на септември 2020 г. размерът на необслужваните кредити е 222.6 млн. лева. Те се увеличават с 14.3% (27.9 млн. лева) на годишна база и с 3.4% (7.3 млн. лева) на тримесечна. 

От Централната банка отчитат, че в края на деветмесечието вземанията по кредитите на домакинствата нарастват на годишна база с 3.8% (83.4 млн. лв.) до 2.290 млрд. лева. Спрямо края на юни 2020 г. те нарастват с 1.1% (24.9 млн. лв.).

Що се касае до вземанията по кредитите на фирмите - те са 585 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2020 година. Сумата се увеличава с 24.4% (114.9 млн. лв.) в сравнение със септември 2019 г. и с 2.4% (13.8 млн. лв.) спрямо края на юни 2020 година.