Банките отпускат все повече кредити на фирми и домакинства. Докато лихвите по депозитите в банковата система достигат ново най-ниско ниво. Това отчете Министерството на финансите в своя Месечен обзор на българската икономика към края на юли 2021 година.

Кредитът за частния сектор се ускори през юли и отчете годишен темп на растеж от 7.2%, при 6.4% в края на юни. По-бързото му нарастване беше подкрепено от по-високи ръстове на кредитите както за бизнеса, така и за домакинства.

Ръстът на кредитите за фирми се повиши от 3.2% през юни до 4.6%, благодарение на по-бързото увеличение на средносрочните и дългосрочните кредити.

В същото време кредитите за домакинства нараснаха с 10.8% в края на юли срещу 10.4% месец по-рано. Важно е да отбележим, че жилищните кредити бяха основната причина за ускорението, стимулирани от ниските лихвени проценти и нарастващите цени на жилищата. Темпът на растеж на потребителските кредити достигна 9.3%, надхвърляйки леко темпа си от 9% в края на предходния месец.

Среднопретегленият лихвен процент по жилищни кредити остана без промяна през юли на исторически най-ниското си ниво от 2.75%, постигнато през юни. В същото време, средните проценти на потребителските кредити и кредитите за фирмите се повишиха.

През юли среднопретеглената възвръщаемост на депозитите на фирмите и домакинства се завърна на положителна територия (0.01%), след като средният процент по влоговете на бизнеса стана по-малко отрицателен.

Средната възвръщаемост на депозитите на домакинствата пък се понижи и достигна ново най-ниско ниво от 0.05 на сто.