Банка ДСК спечели специалната награда от Forbes Business Awards 2020 "Сделка на годината", за придобиването на Societe Generale Експресбанк, вече оперираща под името Експресбанк. Г-жа Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК, прие приза на специална церемония вчера.

По решение на своя собственик - най-бързо развиващата се в Централна и Югоизточна Европа банкова организация Група ОТП, Банка ДСК финализира покупката на Експресбанк в началото на 2019 година. В момента протича най-мащабната банкова консолидация на българския пазар, която ще приключи в средата на 2020 г.

След вливането на Експресбанк в Банка ДСК, обединената финансова институция ще затвърди позицията си на една от най-големите на българския пазар, лидер по доверие, лидер в банкирането на дребно, с още по-силни позиции в частното и корпоративно банкиране, и с най-голям брой клиенти, които й се доверяват.

"Интеграцията на Банка ДСК и Експресбанк има важно значение за банковия сектор. Очакваме този процес да има сериозен положителен ефект за нашите индивидуални и бизнес клиенти, които ще се възползват от иновативни продукти и услуги, модерни дигитални канали за банкиране, отлично клиентско обслужване. Тази награда означава много както за мен и колегите ми от Банка ДСК и Експресбанк, така и за всички наши партньори и клиенти. Тя затвърждава усилията, които полагаме и ни вдъхва нови сили да продължаваме напред. Вярвам, че това е правилният път за нас - обединени, с общи ценности и устремени към успеха", сподели г-жа Виолина Маринова при получаването на отличието.

Процесът по интеграция на двете банки продължава успешно и през 2020 година. След успешната миграция на банкоматите и ПОС терминалите, както и прилагането на единна SWIFT система за плащания, започна и дистрибуцията на новите, близо 500 000 банкови карти до клиентите на Експресбанк, която ще продължи до края на април.