Парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие Проект на решение за даване на съгласие за участие на България в Общото и в Селективното увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие от 2018 г. и в Общото и в Селективното увеличение на капитала на Международната финансова корпорация от 2018 г., внесен от Министерския съвет. И двете институции са от Групата на Световната банка*.

Представители на Министерството на финансите обясниха, че в решение на управителните съвети на двете финансови институции са приети през 2018 г. и 2020 г., съобщи БТА. Освен това България е подкрепила на основание на решение на Министерски съвет увеличението на общия и селективен капитал на двете финансови институции. Дадено е право на България да запише допълнителни акции в двете международни институции. По отношение на Международната банка за възстановяване и развитие акциите са в размер на 17,9 млн. щатски долара. По отношение на Международната финансова корпорация акциите са общо на стойност 19,05 млн. щатски долара, посочиха от ведомството. Така общото увеличение ще бъде в размер на 36,95 млн. лв.

Необходимите средства за участие на България в предлаганите увеличения на капитала са предвидени в Закона за държавния бюджет за 2022 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да даде съгласие за участие на България в общите и селективни увеличения на капитала на двете финансови институции, уточниха от финансовото ведомство.

Правото на глас от 0,30 процента на страната ни в Международната банка за възстановяване и развитие ще падне на 0,29 на сто. По отношение на Международната финансова корпорация ще име увеличение от 0,21 на 0,24 процента, обясниха от Министерството на финансите изтъкнаха, че това не зависи от България, а от дяловете и акциите.

С 14 "за" и трима "въздържали се" точката бе приета от Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.

*Групата на Световната банка включва пет институции: Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), създадена през 1945 г. вследствие на споразумението, постигнато на Бретън-Уудската конференция от 1944 г. (това е кредитната институция на Световната банка), Международната финансова корпорация (МФК), създадена през 1956 г., Международната асоциация за развитие (МАР), създадена през 1960 г., Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (АМГИ), създадена през 1988 г. и Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (МЦРИС), създаден през 1966 г.