България се оттегля от двете банки от времето на СИВ, в които е акционер заедно с още няколко бивши социалистически страни, а сега членки на ЕС. И в двете банки Русия има определящ акционерен дял в капитала - още от създаването им, съвсем обяснимо - и това може би е главната причина за решението на българското правителство.

В съобщение на правителствената информационна служба от сряда се казва, че с протоколно решение на Министерския съвет, се одобрява "предприемане на действия за проучване и договаряне на условията за уреждане на взаимните задължения при прекратяването на членството на страната ни в Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС - International Bank for Economic - IBEC - б.р.) и Международната инвестиционна банка (МИБ - International Investment Bank - IIB - б.р.)" и двете базирани в Москва.

В последните дни на 2021 г. правителството предложи на Народното събрание да даде съгласие за увеличаване на дела на страната ни във внесения уставен капитал на МИБ.

Двете банки са многостранни финансови институции за развитие, чиято цел е да подпомага икономическото развитие на държавите членки.

Страните-членки на МБИС са България, Русия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Монголия и Виетнам.

Делът на България в акционерния капитал на банката е 7,56%, а на Русия - 51,59%. 13,34% е участието на Чехия, 12,01% - на Полша.

Според справка на интернет страницата на основаната през 1963 г. IBEC статистиката за България към 31 декември 2021 г. е следната: кредитен портфейл от 51 449 млн. евро; документарни операции - 1,9 млн. евро; портфейл от ценни книжа - 22,9 млн. евро; 7 проекта.

На 11 март Moody's понижи рейтинга на IBEC до Ca от Baa3, а перспективата бе променена на отрицателна от стабилна. Агенцията понижи и кредитния рейтинг на Русия до това ниво (от B3), определяно като "боклук".

Страните-членки на МИБ са България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия.

Делът на България в тази банка е 9,9 процента. Русия държи 47,5 процента. Вторият по големина акционер е Унгария със 17,4 процента.

На страницата на банката са посочени седем финансирани проекта у нас, шест от които с частни компании и един с Центъра за градска мобилност на София.

През 90-те години на 20 век България дължеше на двете банки около 1,1 млрд. долара. След уреждане на външния дълг към Лондонския и Парижкия клуб на кредиторите страната ни уреди и дълга към двете банки от съветско време, по схема, при която беше изкупен евтин (по онова време) руски дълг, който чрез суап бе "разменен" срещу българския дълг. 

На 21 септември 2021 г. МБИС дебютира на Българска фондова боса с емисия облигации за 68 милиона лева - това се оказа и дебют на банката на европейския дългов пазар.