В България нивото на застрахователното проникване остава много ниско. Доминира автомобилното застраховане, а голяма част от работата на сектора зависи от регулациите, тоест от държавата, която определя правилата, каза Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика (ИПИ). Той представи изследването "Застраховането в България - икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието", осъществено от екип на ИПИ по поръчка на Асоциацията на българските застрахователи, предаде БТА.

Застраховането има траен дял в икономиката в порядъка на 2-2,5 на сто от БВП през последните 15 години. Застрахователите са сравнително големи работодатели в областта на финансовите услуги. Освен това броят на заетите в икономиката постепенно намалява, а застраховането задържа ниво, обясни Богданов.

Общото застраховане изплаща близо 82 на сто от всички обезщетения в България и от тях 84 на сто са по автомобилни застраховки, посочи икономистът.

Делът на обезщетенията към брутния вътрешен продукт (БВП) в България е 1 процент, докато в много страни на Източна Европа е между 1,2 и 1,8 на сто от БВП. В развитите държави на ЕС делът на обезщетенията към БВП е между 3 и 5 на сто. В някои държави това съотношение е още по-голямо, в Нидерландия, например е над 10 процента от БВП, каза Лъчезар Богданов.

Държавата облага застрахователите с корпоративен данък и данък върху застрахователните премии. БВП тази година в България ще бъде 183 млрд. лева, като през бюджета се разпределят 41-42 процента от него. Държавата задължава определени хора да се застраховат и този метод работи добре, посочи Петя Георгиева, икономист от ИПИ. Освен "Гражданска отговорност" (ГО), има още 70 вида други случи за задължително застраховане, но някои от тях не са ефективни, защото липсва контрол, каза Георгиева. Такива застраховки са например вноските по ГО в Гаранционния фонд, подкрепата на земеделските стопани, застраховката за трудова злополука и за професионална дейност, посочи тя.

По думите й задължителните застраховки не са най-добрият вариант за развитие на сектора. Има възможности за застрахователите, свързани с промяната на климата, като наводнения, пожари и други природни бедствия. Крайно нисък е делът и на медицинските застраховки, но компаниите могат трудно да се развиват в тази област заради ролята на НЗОК. При реформи в здравеопазването има големи възможности за участие на застрахователите, каза още Георгиева.

Държавата, освен че иззема част от дохода на фирмите, се намесва пряко, като измества застрахователите в тяхната дейност по места. Държавата създава и стимули, очаквания сред хората за справяне с щетите от природните бедствия, каза още Георгиева.

Обхватът на застраховка "Гражданска отговорност" е по-голям за миналата година от броя на колите и достига абсурдните 112 процента от техния брой, каза доц. Румен Ерусалимов от Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. Това става чрез купуването на полицата на ГО на вноски. Ако човек забрави да направи втора и следваща вноска, сключва нова полица, но старата не се маха от системата на Гаранционния фонд, обясни той.

Обхватът на застраховка "Каско на МПС" е 24 процента, посочи доц. Ерусалимов. Има голямо незнание за цената на имуществените застраховки. Това е голямата роля на фирмите и застрахователните брокери да обяснят на хората, че цените на застрахователните премии са достъпни, каза Румен Ерусалимов.