На пресконференция след заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ) президентът на регулатора Кристин Лагард подчерта, че Управителният съвет ще продължи да следва подход, зависим от текущите статистически данни, за определяне на подходящото ниво и продължителност на ограничението. По-специално, нашите решения за лихвените проценти ще се основават на нашата оценка на перспективите за инфлация в светлината на входящите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и силата на трансмисията (въздействието) на паричната политика. С други дума - оценката за решението е много висока.

Да припомним, че ЕЦБ запази лихвените проценти непроменени, както се очакваше, на рекордно високо ниво в четвъртък и потвърди ангажимента си за борба с инфлацията, без да дава сигнал, че Управителният съвет започва да обмислят облекчаване на паричната политика, вкл. намалява не лихвите.

Анализатори обаче смятат, че ЕЦБ продължава да е на грешен път в борбата си с инфлацията, греши и за растежа на икономиката. И ще е принудена напролет рязко да обърне посоката.

ЕЦБ приключи най-бързия си цикъл на повишаване на лихвите през септември, но беше категорична, че дори обсъждането на обръщане (намаляване) би било преждевременно, тъй като ценовият натиск все още не е напълно изчезнал и много преговори за заплатите все още не са приключили, обобщава Ройтерс.

Оценката на Лагард за ръста на БВП и инфлацията

Икономиката на еврозоната вероятно ще е в застой през последното тримесечие на 2023 г., а постъпващите данни продължават да сигнализират за слабост в близко бъдеще. Въпреки това, някои прогнозни показатели от проучването на ЕЦБ сочат засилване на растежа в бъдеще, каза Лагард.

Тя очаква инфлацията да се понижи допълнително през тази година, тъй като ефектите от минали енергийни сътресения, затрудненията в доставките и повторното отваряне на икономиката след пандемията изчезват, а по-строгите парични политики продължават да оказват влияние върху търсенето. Измерителите на по-краткосрочните инфлационни очаквания са намалели значително, докато тези на по-дългосрочните инфлационни очаквания са предимно около 2 на сто, подчерта Лагард.

По нейните думи, почти всички измерители на базисната инфлация са се понижили допълнително през декември, но последните данни говорят друго - инфлацията през декември в еврозоната не само че не спадна, но се ускори до 2.9% от 2,4% през ноември.

В заключение тя каза, че ЕЦБ е решена да гарантира, че инфлацията ще се върне своевременно до нашата средносрочна цел от два процента. Въз основа на настоящата ни оценка считаме, че основните лихвени проценти на ЕЦБ са на нива, които, поддържани за достатъчно дълъг период от време, ще допринесат значително за тази цел. Нашите бъдещи решения ще гарантират, че нашите полици ще бъдат определени на достатъчно ограничителни нива толкова дълго, колкото е необходимо. Ще продължим да следваме подход, зависим от данните, за определяне на подходящото ниво и продължителност на ограничението.

Анализаторите: ЕЦБ е на грешен път

Това премълчаване за данните през декември за инфлацията даде основание на много анализатори, потърсени от Ройтерс, да коментират, че ЕЦБ продължава да е на грешен път в борбата си с инфлацията, така и по отношение на оценките си за нарастването на БВП.

Според Ройтерс, инвеститорите, обаче, смятат, че ЕЦБ греши както по отношение на икономическия растеж, така и по отношение на инфлацията и ще бъде принудена да обърне посоката, като реализира пет последователни намаления на лихвените проценти от началото на пролетта.

Но ЕЦБ не сигнализира за такова обръщане в четвъртък и направи само нюансирани промени в изявлението си, повтаряйки дългогодишните си насоки, че задържането на лихвените проценти на сегашното ниво за достатъчно дълго време ще върне инфлацията обратно към целта.

Банката също така каза, че ще продължи да следва подход, зависим от статистически данни, което означава, че не се ангажира с конкретна политика и си запазва правото да коригира лихвените проценти, ако е необходимо.

"Решенията на Управителния съвет за лихвените проценти ще се основават на неговата оценка на перспективите за инфлация в светлината на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и силата на трансмисията на паричната политика", добави ЕЦБ в съобщението си, публикувано на сайта на регулатора.

И въпреки че решението на ЕЦБ оказа известно въздействие върху финансовите пазари, инвеститорите все още виждат 125 базисни пункта намаления на лихвените проценти тази година, или пет хода, като първият е през април или юни.

Голямото несъответствие между очакванията на инвеститорите и решението на Управителния съвет до голяма степен произтича от различната перспектива за растежа и колко 10-те повишения на лихвите са забавили активността в 20-те икономики, които използват евровалутата.

ЕЦБ очаква разходите на домакинствата и правителството да доведат до възстановяване, но данните изглежда рисуват по-мрачна картина, като производството остава в рецесия, а услугите се свиват.

Еврозоната вероятно е била в рецесия през последното тримесечие и продължава да се забавя и през януари, което прави текущото тримесечие шестото поред с почти равен или отрицателен растеж.

Слабата икономика, нестабилните цени на суровините и високите лихвени проценти, ще продължат да задушават инфлацията, която нарасна до 2.9% през декември и в момента не се очаква от ЕЦБ да се върне към целта си от 2% поне до 2025 г.

Много наблюдатели не са съгласни с прогнозата на ЕЦБ

"Продължаваме да очакваме общата инфлация и базовата ХИПЦ инфлация да спаднат до 2% още преди средата на тази година, година или повече по-рано от прогнозите на ЕЦБ", казаха икономистите на Deutsche Bank пред Ройтерс.

Според тях, по-ниската инфлация би означавала повишаване на реалните лихвени проценти, ефективно затягане на паричната политиката в рецесионна среда. "Това би повишило риска от пълна рецесия и истински шок за пазара на труда", добавят от Deutsche Bank.

Някои анализатори дори смятат, че настояването на ЕЦБ за още повече доказателства за намаляване на инфлацията, за да може да действа, повишава вероятността от политическа грешка. "След като пренебрегваше отрицателното въздействие на затягането на паричната политика върху растежа досега, ЕЦБ остава предубедена към твърде малко съкращения, твърде късно, каза Дейвид Онеглия от консултантската компания TS Lombard за макроикономически прогнози със седалище в Лондон и офиси в Ню Йорк и Хонконг. - ЕЦБ има по-малко причини да се тревожи за инфлацията и по-малко извинения да поддържа строга парична политика, отколкото си мислят членовете на Управителния съвет, но навиците за прекалено затягане умират трудно."