Към края на юни депозитите на домакинства са 49 млрд. лв. (47,5% от БВП), което е със 7% повече спрямо същия месец на 2017 г. Месечният ръст спрямо май 2018 г. е близък - 6,5%. Това показват данните от паричната статистика на Българска народна банка (БНБ).

В същото време спестяванията на финансовите предприятия намаляват с 13,7% на годишна база през юни 2018 г. (спрямо 30,5% годишно понижение през май 2018 г.) и в края на месеца достигат 2,682 млрд. лв. (2,6% от БВП).

Според данните към края на шестия месец от годината депозитите на неправителствения сектор са 74,3 млрд. лв. (72% от БВП), като годишното им увеличение е 8,5% (6,1% годишно повишение през май 2018 година). Спестяванията на нефинансовите предприятия са 22,6 млрд. лв. (22% от БВП) в края на юни 2018 година. В сравнение със същия месец на 2017 г. те се увеличават с 15,6%.

 

В края на юни кредитите за неправителствения сектор са 55,5 млрд. лв. (53,8% от БВП), което е увеличение на годишна база с 6,7 на сто, показват още данните на БНБ.

Според централната банка причината за повишението е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца възлиза на 59,2 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 102,3 млн. лв. (в т. ч. 9,6 млн. лв. през юни 2018 г.), а обратно изкупените кредити - 43,1 млн. лв.

Заемите на нефинансовите предприятия нарастват с 3,8% на годишна база през юни 2018 г. и в края на месеца достигат 32 млрд. лв. (31% от БВП).

Към края на юни домакинствата са изтеглили кредити за 21 млрд. лв., което е увеличение от 9,2% спрямо същия период година по-рано. В края на юни 2018 г. жилищните кредити са 9,9 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9%. Потребителските заеми възлизат на 8,73 млрд. лв. и се увеличават с 15,1% спрямо юни 2017 г.

На годишна база другите кредити намаляват с 15,4%, като достигат 1 млрд. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2,5 млрд. лв. в края на юни 2018 г. В сравнение с юни 2017 г. те се увеличават с 30,1%.