Очаква се през следващите пет години страните от Източния блок да се превърнат в бързо разрастващ се пазар на транспортна инфраструктура, се отбелязва в доклада. Сред страните, определяни като "икономически тигри" от авторите на доклада, са България, Естония, Латвия, Литва и Румъния. Исландия също е включена. Тези държави са инвестирали сравнително малко през 2006 година - оттогава са последните налични данни. Според Кей Пи Ем Джи обаче те са на път да постигнат годишен растеж от 7 процента през следващите пет години. Докладът, който е първият от поредица изследвания на световните инфраструктурни пазари, е съсредоточен върху осъществените инвестиции в области като пътния и железопътния транспорт в 30 европейски страни, като целта е да се изчисли очакваното темпо на растеж. Растежът от 7 процента доведе инвестициите на Румъния в сектора до равнище от 760 млн. евро (604 млн. бр. лири) през 2012 година спрямо 578 млн. евро през 2008 година. В България стойността на този показател ще достигне 175 млн. евро в сравнение със 139 млн. евро в момента, се посочва в доклада.