Сделката включва и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ "Виктория" ЕАД.

Предстои Комисията за защита на конкуренцията да разреши предстоящата концентрация.

Преди месец БНБ издаде предварителни одобрения по заявленията на БАКБ и на Инвестбанк за пряко придобиване на акциите на Търговска банка „Виктория“. Решението бе взето от Управителния съвет на централната банка, съобщи пресцентърът ѝ.

Мажоритарни собственици на кандидатите са Петя Славова и Цветелина Бориславова. Заявленията са били подадени във връзка с участието на двете банки в провежданата от синдиците на „Корпоративна търговска банка“ процедура по продажбата на акциите на ТБ „Виктория“ и на вземанията на КТБ от дъщерната ѝ финансова институция.

Централните банкери са одобрили заявените и от двете банки намерения да влеят ТБ „Виктория“ в своите структури в шестмесечен срок.

В края на януари Радослав Миленков, председател на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), съобщи, че процедурата по продажба на ТБ "Виктория" е на финалната фаза, след като синдиците на КТБ преговаряха с двете банки, подали обвързващи оферти.