17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни


Паричен пазар

 


Продукти:

 • Безсрочни депозити (еднодневно предизвестие) в лева и основни валути
 • Срочни депозити до 1 година (дават се котировки и за периоди с нестандартни срокове)
 • Валутни суапове (до 1 година)

 Български паричен пазар:

 • Основни обеми - до 1 месец
 • Дневен оборот около - BGN 300 милиона
 • Среден размер на сделка - BGN 5 милиона
 • Голяма сделка - BGN 20 милиона
 • База за изчисляване на лихвата - година Аct/360 дни
 • Основен лихвен процент - определян от БНБ на месечна база, равен на средната лихва по еднодневни депозити (LEONIA) за изминалия месец

 Задължителни резерви при БНБ:

 • 10% от всички пасиви (с изключение само на местните междубанкови депозити) при ежедневна корекция
 •  ING Банк котира свои основни проценти в лева и основни валути, приложими към кредитните и овърдрафтните продукти.

Oще услуги на банката

Контакти

ИНГ Банк Н.В.- клон София

ING Банк клон София
бул. България 49Б ет. 7
1404 София, България

Централа
0 800 11 464

Електронна поща: ing.infobg@ingbank.com
www.ingcb.bg

Факс: +359 2 917 65 78
+359 2 917 65 79

Работното време на ING Банк клон София е 9:00 - 16:00 (понеделник-петък)