Споразумението за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас- Александруполисбе подписано днес в Атина в присъствието на руския президент Владимир Путин и премиерите на Гърция и България Костас Караманлис и Сергей Станишев. Документът беше подписан от министъра на промишлеността и енергетиката на Русия Виктор Христенко, министъра на развитието на Гърция Димитрис Сюфас и министъра на регионалното развитие на България Асен Гагаузов. Трасето на петролопровода Бургас-Александруполис е предвидено да бъде с обща дължина 280 километра, от които на територията на България да преминават 155 километра. Предвижда се трасето да преминава през Камено, Бургас, Средец, Болярово, Елхово, Тополовград и Свиленград. Крайната точка на пресичане на българо-гръцката граница е между с. Генералово и с. Капитан Андреево. Общата стойност на българския дял от петролопровода се оценява на 227 000 000 евро. Общата стойност на проекта възлиза на 700 000 000 долара. Петролопроводът е с първоначален дебит 35 000 000 тона петрол годишно, с възможност за увеличаване до 50 000 000 тона петрол за година.

Следва хронология на събитията, свързани с проекта по изграждане на петролопровода:

На 16 септември 1994 г. в Москва са подписани протоколите за намеренията за изграждането на петролопровода, като България е включена в тристранно споразумение с Русия и Гърция - първа фаза от по-широк рамков договор за транзитен пренос на суров петрол от Новоросийск до Гърция.

На 16 юни 1995 г. в Москва, на среща на експерти от България, Гърция и Русия, е подписан меморандум за построяване на петролопровода.

На 18 октомври 1996 г. в София, експертни делегации от България, Гърция и Русия подписват протокол за проучване, проектиране и изграждане на петролопровода.

На 4 декември 1997 г. е подписан Меморандум за сътрудничество относно проучването и проектирането на нефтопровода между България, Русия и Гърция.

На 19 февруари 2001 г. в София е проведена тристранна среща на експерти от България, Русия и Гърция, които обсъждат резултатите от проучването на трасето и проекта на петролопровода.

На 30 - 31 януари 2002 г. в Москва е проведена среща на правителствени представители на България, Гърция и Русия по въпросите за петролопровода. Подписан е меморандум за политическо споразумение във връзка със строежа на съоръжението. България представя първите 2 фирми, които ще участват в смесеното дружество по реализацията на проекта. Трите страни приемат технико-икономическата експертиза, изготвена от компанията ELF. В смесеното дружество участието на гръцките фирми е 39 на сто, на руските - 41 на сто, на българските - 20 на сто.

На 14 март 2002 г. Министерският съвет решава България да предложи петролопроводът да се изгражда от междудържавна фирма, в която равни дялове да имат България, Русия и Гърция, и която да бъде регистрирана в четвърта страна. Предмет на преговори да бъде мястото на регистрация и капиталът на фирмата.

На 19 март 2002 г. в София, вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев и гостуващият в България министър на развитието на Гърция Апостолос Цохадзопулос се споразумяват България, Гърция и Русия да бъдат равнопоставени при изграждането на петролопровода /през 1994 г. вариантът е България и Гърция да имат по 25 на сто, а Русия - 50 на сто/.

На 27 март 2002 г. с официално писмо Русия подкрепя българското предложение за 33 процента участие в изграждането на петролопровода.

На 7 май 2002 г. гръцката страна приема искането на България за 33 процента равно дялово участие в проекта и изпраща становището си в писмо до българското правителство.

На 1 ноември 2002 г. в Атина министър-председателите на България и на Гърция Симеон Сакскобургготски и Костас Симитис постигат политическо решение за равностойно участие на България, Гърция и Русия при изграждането на съоръжението.

На 11 ноември 2002 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството кани българските фирми, заявили готовност за участие в проекта, да потвърдят писмено намеренията си до 15 ноември 2002 г. Кандидатите трябва да са регистрирани в България с над 50 на сто българско участие.

На 18 ноември 2002 г. е съобщено, че 9 фирми са депозирали в МРРБ писма за намерения за участие в проекта - "Газстроймонтаж" АД, "Главболгарстрой" АД, "Интернефтигазмонтажи" ООД, "Лукойл" ЕООД, "Магнум 07" ООД, "Минстрой холдинг" АД, "Монолит 3" ООД, "Химремонтстрой" АД," Холикон" АД. Те са готови да осигурят финансирането на българската част на стойност 227 000 000 евро.

На 27 ноември 2002 г. фирмите, кандидати за участие в консорциум по проекта, изразяват съгласие държавата да притежава в дружеството 1 "златна акция". Още две фирми заявяват готовността си да участват в проекта - "Контролно-заваръчни устройства" АД и "Трансстрой- Бургас" АД.

На 29 януари 2003 г. в Атина министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски и министърът на развитието на Гърция Апостолос Цохадзопулос подписват междуправителствен меморандум за техническо сътрудничество за проучване и проектиране на петролопровода.

На 10 февруари 2003 г. Междуведомствената група за петролопровода решава първоначалният уставен капитал на българското търговско дружество, което ще участва в тристранния консорциум, да бъде 3 001 000 лева. От тях 1000 лева е участието на държавата. До 5 г. капиталът на дружеството да бъде увеличен до 160 000 000 лева. Минималното участие на фирмите в дружеството да е 10 процента.

На 20 февруари 2003 г. Министерският съвет одобрява предложение за номинал от 1000 лева на златната акция в българско акционерно дружество "Трансболкан ойл пайплайн България", което да участва в проекта. Одобрява и проект за неговия устав. В дружеството ще участват 10 български компании. Държавата ще се представлява от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

На 17 април 2003 г. е учредено акционерното дружество "Трансболкан ойл пайплайн България". Държавата е учредител в лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройството, а другите съучредители са "Трансстрой ойл пайплайн" ЕООД - Бургас, "МГ Енергетика и природни ресурси" АД, "Магнум 07" ООД, "КЗУ" АД, Монолит 3 ООД, Индустриален холдинг България АД, ЛУКойл България АД. Предмет на дейността е проучване, проектиране, строителство, изграждане и експлоатация на тръбопровод за транспортиране на нефт между Бургас и Александруполис. Уставният капитал на дружеството е 3 004 000 лева. Привилегированата "златна акция" се притежава от държавата, останалите акции са обикновени поименни и са разпределени по равно между останалите акционери. Избран е съвет на директорите от 8 членове, които са представители на всички акционери.

На 25 ноември 2004 г. Министерският съвет одобрява тристранен проектомеморандум за изграждане на петролопровода. В одобрения проектомеморандум за сътрудничество са отпаднали така наречените квоти за участие на страните и той ще се изгражда изцяло на пазарен принцип.

На 26 - 27 януари 2005 г. в Москва са проведени преговори между делегации на Русия, България и Гърция за петролопровода. Целта на преговорите е да се подготви подписването на политическо споразумение по проекта.

На 12 април 2005 г. в София е подписан Меморандум за сътрудничество между правителствата на България, Гърция и Русия за изграждане на петролопровода.

На 25 май 2005 г. в Бургас е проведена двудневна експертна работна среща на фирмите-инициатори за изграждане на съоръжението. Представителите на фирмите се запознават с инфраструктурата и възможните проектни решения по портовите съоръжения. Направен е експертен оглед на мястото за изграждане на обща входна инфраструктура в акваторията на Бургаския залив.

На 17 март 2006 г. в Атина е проведена среща между министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов с представители на Министерството на енергетиката и промишлеността на Русия, с участието и на представители на "Булгаргаз" ЕАД, "Универсален терминал Бургас" АД, ОАО "Сибнефт", ОАО "НК Роснефт" и ТНК - ВР.

На 3 май 2006 г. Министерският съвет решава да бъдат предприети действия за прекратяване участието на държавата в капитала на "Трансболкан ойл пайплайн България" АД - София, регистрирано през 2003 г. с разпореждане на МС за реализирането на проекта за петролопровода.

На 27 май 2006 г. в София се провежда заседание на тристранния работен комитет по проекта за изграждане на тръбопровода. Това е първата официална среща на представителите на трите страни, след подписването на тристранния меморандум за сътрудничество между правителствата на България, Гърция и Русия от 12 април 2005 г.

На 1 юни 2006 г. с решение на Министерския съвет "Проектна компания Нефтопровод Бургас - Александруполис-БГ" - АД ще представлява България в Международната проектна компания, която ще бъде създадена за реализирането на петролопровода. Проектната компания е съвместно дружество на "Универсален терминал Бургас" АД, който притежава 75 процента от капитала, и "Булгаргаз" с 25 на сто. Компанията ще участва като акционер в Международната проектна компания с дял, договорен в меморандум, но не по-малък от 24.5 на сто и с право на глас при вземането на всички важни решения.

На 7 юни 2006 г. в Москва са проведени преговори на междуфирмено равнище с участието на българските компании от "Проектна компания Нефтопровод Бургас - Александруполис БГ" АД. България предлага в преговорите за петролопровода да се включи и въпросът за участието на страната в превоза на нефт от руските пристанища до България и по цялата верига потребители.

На 4 септември 2006 г. в Атина, в рамките на тристранната среща между президента на България Георги Първанов, президента на Русия Владимир Путин и министър-председателя на Гърция Константинос Караманлис, е подписана Декларация за сътрудничество в областта на енергетиката. Декларацията предвижда в рамките на 2006 г. да бъде подписано междудържавно споразумение в подкрепа на реализирането на проекта Бургас-Александруполис, както и да бъде създадена международна проектна компания, която ще извърши проучването и изграждането на петролопровода.

На 31 октомври 2006 г. в Москва е подписано споразумение за създаването на смесено предприятие в проекта за строителството на петролопровода, в което дяловете ще бъдат разпределени на паритетен принцип. Руските участници в проекта "Транснефт", "Роснефт" и "Газпромнефт" имат дял от 51 процента. Останалите 49 процента от проекта получават България и Гърция.

На 25 и 26 януари 2007 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е проведена среща между представителите на българската, гръцката и руската експертна група за доуточняване на откритите въпроси по Междудържавното споразумение за реализация и експлоатация на петролопровода. В резултат на проведените консултации е съгласуван текстът на споразумението, като постигнатите договорености удовлетворяват и трите страни по проекта.

На 7 февруари т.г. в Бургас България, Русия и Гърция парафираха текста на тристранното споразумение за сътрудничество и експлоатация на петролопровода "Бургас - Александруполис". Подписи под договора сложиха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Калин Рогачев, заместник-министърът на промишлеността и енергетиката на Руската федерация Андрей Дементиев и Никос Стефану, главен секретар на Министерството на развитието на Гърция.