За отпечатъка от човешката дейност върху околната среда и нуждата от ограничаване на негативните последици върху климата се говори много и отдавна. Проучване показва, че за 85% от българите климатичните промени и глобалното затопляне са проблем от изключителна важност. В същото време обаче, няколкото представителни проучвания, проведени от Yettel съвместно с Kantar Bulgaria през 2022 г. показват, че хората са запознати с най-общи термини като "рециклиране" и "глобално изменение на климата", но понятия като "зелена енергия", "корпоративната социална отговорност" или "устойчиви вериги на доставка" остават силно неразбрани и се разпознават от едва 30% или по-малко от населението. Темата за зелената енергия стана отново актуална заради кризата с цените на енергията у нас и в Европа, което за пореден път подчерта нуждата от работещи решения в дългосрочен план.

Какво всъщност е "зелена енергия"?

Обикновено терминът се отнася до източници като вятърната и слънчевата енергия, които с течение на времето естествено се възстановяват. Производството на "зелена енергия" позволява произвеждането на енергия без емисиите на парникови газове и негативните ефекти върху околната среда, свързани с изкопаемите горива, което от своя страна спомага за намаляване на изменението на климата. Изчислено е например, че количеството слънчева светлина, което пада върху земната повърхност за час и половина, е достатъчно за захранването на целия свят за една година. Слънчевата светлина е лесно достъпен и на практика неизчерпаем източник на енергия както на собствениците на жилища, така и на компаниите.

И понеже държавите изостават с въвеждане на иновации за потребление от гражданите, бизнесът се оказва двигател на положителната промяна, който прилага "зелени мерки" като вид инвестиция в бъдещето. През март тази година Yettel даде отличен пример с поредната си стратегическа стъпка в посока декарбонизация на компанията, като заедно с CETIN България (компанията е част от PPF Telecom Group и през 2020 г. пое управлението на мрежата на Yettel) сключи 10-годишен договор за доставка на електроенергия от възобновяеми източници с "Електрохолд". Основна част от потреблението на двете компании ще се генерира от 123 MV соларен парк, намиращ се в района на гр. Дупница, в полите на Рила планина, и ще покрива директното потребление на двете дружества, т.е. в случая на Yettel това е около 80% от общото потребление на електроенергия, което е едно внушително число, а за CETIN - то е дори по-голямо - около 86% от потреблението на дружеството. Извън обхвата на сделката остават единствено споделените между телекомите или с други наематели локации, в които Yettel и CETIN нямат контрол над доставчика на електричество.

Защо тази сделка е важна?

Инфраструктурата е най-ключовото предимство на всеки оператор, но и основният "потребител" на енергия. А електрическата енергия, използвана за нуждите на телекомуникационния бизнес, е един от основните източници на въглеродни емисии в индустрията. Затова изграждането на "зелената мрежа" на Yettel е много голяма стратегическа стъпка към постигане на устойчивост за целия телеком сектор.

Въглеродният отпечатък на една компания се разделя на 3 различни обхвата. Обхват 1 включва емисии от използвани горива; Обхват 2 - емисии от използвано закупено електричество; и Обхват 3 - останалите емисии по веригата на стойността, тоест на доставчиците и клиентите при използване на услугите. Използването на енергия от възобновяеми източници ще помогне за намаляването на емисиите в Обхват 2, както и до намаляване на емисиите в Обхват 3, с включването в сделката и на CETIN като основен доставчик на Yettel.

Сделката с "Електрохолд" е не само част от плановете на Yettel за декарбонизация и изграждане на една изцяло зелена мрежа, захранвана от възобновяеми източници. Тя е сериозна стъпка и е една от многото, които компанията предприема в подкрепа на усилията в стълб "Околна среда" от своята стратегия за устойчиво развитие, и в частност целта за намаляване на въглеродния отпечатък на компанията. Yettel България и CETIN България, като част от PPF Telecom Group, работят заедно по цялостната стратегия за устойчиво развитие на групата, която през август 2022 г. се ангажира публично да определи цели за редуциране на емисиите на парникови газове в съответствие с критериите за оценяване на Инициативата за научно обосновани цели Science Based Targets.

С проекта Yettel поставя основите на един модерен и устойчив бизнес модел, първият телеком у нас, обявил решителна стъпка за въвеждане на "зелена мрежа" в такъв впечатляващ мащаб.


Материалът е предоставен от Yettel.