tbi bank обяви, че капитализира цялата си нетна печалба на консолидирано ниво за 2023 г. в размер на 42.5 млн. евро.

Печалбата на банката за първата половина на 2023 г. беше капитализирана след одобрение от Българската народна банка (БНБ) в края на миналата година. За да подкрепят бъдещото развитие на бизнеса, акционерите на tbi bank решиха да реинвестират и печалбата от второто полугодие на 2023 г.

tbi отчете рекордни финансови резултати през 2023 г. - 17% по-висока нетна печалба и впечатляващ ръст на активите от близо 40% (най-високият сред всички банки на българския пазар). През миналата година банката е разгледала 1.6 млн. заявления за финансиране от клиенти в България, Румъния и Гърция (два пъти повече в сравнение с 2022 г.), като е одобрила близо 750 000 заема на обща стойност близо 1 млрд. евро (30% ръст на годишна база).

"Щастливи сме да отбележим този ясен ангажимент от страна на акционерите за подкрепа на бъдещия ръст на бизнеса ни. Чрез капитализирането на печалбата за 2023 г. осигуряваме стабилна основа за развитието ни на пазарите, на които оперираме. Ще продължим да инвестираме в постоянното усъвършенстване на нашите продукти и услуги, за да улесняваме все повече живота на клиентите ни", казва Питър Барон, CEO, tbi fs.

Съдържание на: tbi bank