"Инвестбанк" АД е първата изцяло българска банка, която предлага услугата Мултибанкинг. Това е сравнително нова услуга за България, която предоставя възможност на клиентите на банката лесно да следят наличностите и движенията си по сметките си в други банки и удобно да оперират с всички свои средства от едно място. Мултибанкингът е част от стратегията за иновации и технологично развитие на финансовата институция и издига клиентското преживяване на по-високо ниво.

Разполагайки с платежните си сметки в различни банки, през платформите на "Инвестбанк" АД - Интернет банкиране и мобилно банкиране, клиентите спестяват време и получават актуална информация за своето финансово състояние и улесняват банкирането си.

Мултибанкингът на "Инвестбанк" АД е уникален, защото може да се използва както от физически, така и от юридически лица. Освен със сметките си от други български финансови институции, клиентите могат да оперират със средствата си от румънски и гръцки банки, както и с наличностите си в Revolut.

При фирмите Мултибанкинг услугите намират изключително широко приложение и добавена стойност, тъй като при тях над 60% от клиентите работят с минимум 2 финансови институции, а усилието на счетоводителите и управителите на дружеството да следят наличностите и постъпилите плащания в различните банкови сметки се намаляват многократно. На практика, всеки един мениджър, финансов директор или оперативен счетоводител, може само с един клик да види пълната актуална финансова картина на дружеството, което е в основата на ефективното управление на паричните потоци, т.нар. кеш-мениджмънт.

"Чрез Мултибанкинг услугите успяваме да постигнем още по-добро ниво на познаване на потребностите нашите клиенти, да анализираме по-детайлно техните нужди и да им партнираме активно в процеса на реализация на стратегическите им цели", коментира Светослав Миланов, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на "Инвестбанк" АД.

Проектът за отвореното банкиране е реализиран със сътрудничеството на Iris Solutions и BS Technologies, с които банката си партнира в разработването на интернет и мобилното банкиране.

От края на октомври 2022 г. "Инвестбанк" АД предоставя изцяло дигитализиран процес по откриване на разплащателна сметка с дебитна карта. Процедурата е лесна и бърза, а клиентите могат да избират между стандартна дебитна карта Debit Mastercard и кобрандирана дебитна карта "Debit Mastercard ЗК България Иншурънс", която е със специална здравна застраховка от Застрахователна компания "България Иншурънс". Пакетът включва широк спектър от застрахователни покрития, здравна застраховка, услугата "Личен психолог", както и бърз персонален телефонен и онлайн достъп до съвет от специалист. Заявката за дистанционно откриване на разплащателна сметка с дебитна карта става през секция Онлайн услуги на корпоративния сайт на банката.

Сред по-новите дигитални услуги на банката е онлайн заявка за кредитна карта и откриване на депозит изцяло онлайн, а сега, чрез Мултибанкингът, пътят към отвореното банкиране вече е напълно открит за клиентите на "Инвестбанк" АД.


Материалът е предоставен от "Инвестбанк" АД.