Европейският инвестиционен фонд и УниКредит сключиха рамково гаранционно споразумение в отговор на пандемията от COVID-19, по силата на което предлагат подкрепа на компании в България, Хърватия и Словакия във връзка с паневропейския гаранционен фонд (EGF).

  • Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит подписват рамково гаранционно споразумение във връзка с паневропейския гаранционен фонд в подкрепа на МСП, засегнати от COVID-19 в България, Хърватия и Словакия;
  • Гаранциите попадат в програмата на паневропейския гаранционен фонд (EGF), възлизащ на 25 млрд. евро, установен от групата на ЕИБ за ускоряване възстановяването на европейските компании;
  • Гаранциите без определен лимит, предоставени от Европейския инвестиционен фонд, покриват 70% от кредитната експозиция до общо 300 млн. евро и са подписани с банките от групата на УниКредит в България, Хърватия и Словакия в подкрепа на оборотния капитал и инвестиционното финансиране на ЕИФ.

Гаранцията ще даде възможност на УниКредит да предлага кредити за оборотен капитал и инвестиционни кредити на МСП, гарантирани от ЕИФ до 70% от експозицията. Портфейлът на това кредитиране се очаква да достигне 300 млн. евро.

Джанфранко Бизани, директор на УниКредит за Централна Европа сподели: "Чрез тази инициатива предлагаме непрекъсната подкрепа на бизнесите, за да управляват своите ликвидни проблеми, предизвикани от COVID-19. Целта на това ново споразумение е да гарантира наличието на парични потоци за компаниите, особено МСП, които формират гръбнака на европейската икономика и като цяло имат затруднен достъп до капиталовите пазари. По този начин им даваме възможност да финансират своя оборотен капитал и да участват в инвестиционни програми, за да гарантираме подходящо функциониране на веригите за производство и доставки. В УниКредит работим за нашите страни и се ангажираме в решителни и конкретни мерки, за да бъдем част от решението, да подпомагаме компаниите и местните икономики, особено предвид извънредната ситуация, в която живеем в момента".

Роджър Хавенит - заместник-директор на Европейския инвестиционен фонд, заяви: "Сътрудничеството на ЕИФ с УниКредит е добра новина за МСП в Хърватия, Словакия и България с това, че то води до предоставяне на извънредно необходимо финансиране за възстановяването след COVID-19, защита на работната заетост и доходите на европейските граждани. В отговор на пандемията от COVID-19 Групата на ЕИБ създаде Европейския гаранционен фонд, за да отпусне средства в размер до 200 млрд. евро за инвестиции и с това да спомогне за възстановяването на европейската икономика. Днес, пет месеца след това, EGF е съвсем близо до изпълнението на своята амбициозна цел и бих искал да благодаря на УниКредит за нейното сътрудничество и партньорството с нас в този наш стремеж да подпомогнем европейския бизнес."

Към края на март в страните от ЦИЕ УниКредит има 37 установени гаранционни схеми от международни финансови институции (МФИ) и местни банки за развитие, възлизащи общо на близо 5,1 млрд. евро, от които 2,7 млрд. евро са вече усвоени и 2,4 млрд. евро са налични за предоставяне на подпомагане в региона в следващите 2-3 години.

От началото на пандемията от COVID-19 УниКредит се старае да осигурява бърз отговор на потребностите на пазара и е удвоила своята способност за споделяне на риска при финансирането на своите клиенти в това безпрецедентно време. Основното увеличение на решенията за подпомагане с около 2 млрд. евро бе постигнато благодарение на новите местни държавни програми, свързани с COVID-19, в които УниКредит се включи успешно чрез своята мрежа в ЦИЕ.

Във връзка със сътрудничеството с МФИ, УниКредит увеличи своите решения за подпомагане с групата на ЕЦБ, внедрявайки подобрения към наличните инструменти за финансово подпомагане (InnovFin, COSME) и като създава нови такива като този нов гаранционен инструмент без лимит на EGF.

Банките на УниКредит в България, Хърватия и Словакия ще се възползват от тази нова гаранционна схема, която служи като защита за бизнеса в ЕС и е един от финансовите стълбове на икономиката в ЕС.

За ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна цел е да подпомага европейските микро, малки и средни предприятия (МСП) като улеснява техния достъп до финансиране. ЕИФ създава и развива рисков капитал и капитал за растеж, гаранционни инструменти и инструменти за микрофинансиране, които са специално предвидени за този пазарен сегмент. В тази своя роля ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновацията, проучванията и развитието, предприемачеството, растежа и работната заетост. Повече информация за дейността на ЕИФ е налична тук.


За УниКредит

УниКредит е успешна паневропейска търговска банка с опростена структура и изключителна експертиза в корпоративното и инвестиционно банкиране, която предоставя уникална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на своята обширна международна структура от клиенти: Удовлетворяваме потребностите на клиентите с решения, които оползотворяват синергиите между бизнес дирекциите: "Корпоративно и инвестиционно банкиране", "Корпоративно банкиране и управление на богатството". Начинът, по който са разработени и се предоставят тези решения, е толкова важен, колкото и самите решения, тъй като всичко се извършва на основата на две основни ценности: етика и уважение.

Като се фокусира върху "банкирането за важните неща" УниКредит предлага на своите клиенти както местна, така и международна експертиза чрез предоставяне на несравним достъп до водещи продукти и услуги на 13 основни пазара в рамките на своята европейска банкова мрежа: УниКредит разгръща обширна международна мрежа от представителни офиси и филиали, която ѝ дава възможност да обслужва клиенти и в други 16 страни по света.

За паневропейския гаранционен фонд

Паневропейският гаранционен фонд е учреден от групата на ЕЦБ и участващите държави членки от ЕС в отговор на пандемията от COVID-19. Неговият общ капацитет от 25 млрд. евро ще помогне на бизнесите да се възстановят от пандемията, да ангажират служители и да растат. Чрез използването на допълнително финансиране от частния сектор EGF цели да генерира до 200 млрд. евро за икономиката на ЕС.

ЕГФ предоставя гаранции, за да освободи капитал за националните насърчителни банки, местните банки и други финансови посредници, за да предоставят повече финансиране за малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и корпоративни клиенти.

Участващите страни в ЕС предоставят гаранции, пропорционални на тяхното участие в ЕИБ или други институции. Комитетът на участващите държави в EGF, съставен от представители от тези държави, взема решения относно наличието на гаранциите.

Гаранциите ще покрият загубите, които могат да възникнат при операциите на EGF в Групата на ЕИБ, включително ЕИБ и нейното специализирано подразделение за финансиране на МСП - Европейския инвестиционен фонд.

За УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е една от водещите търговски банки, които предоставят възможности на Европейските фондове, за фирмите, опериращи в България. Банката продължава да подкрепя своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предлага действия и механизъм за облекчаване обслужването на кредитните задължения.

В ключовите направления можем да добавим още търговско, инвестиционно и корпоративно банкиране, както и лизинг, застрахователен брокер, факторинг и флийт мениджмънт. Банката е пазарен лидер в корпоративното банкиране за услугите търговско финансиране и управлението на парични средства за 2020 г. според класацията на Euromoney. Водеща е в инвестиционното кредитиране, кредитите за оборотен капитал, финансовите пазари и инвестиционното посредничество.

Индивидуалните клиенти имат възможност да се възползват от дистанционните услуги и консултации за голяма част от предлаганите продукти - ипотечно и потребителско кредитиране, инвестиционни продукти и спестовни сметки, електронни услуги, застраховане и др.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.