УниКредит обяви нетна печалба от над 2,3 милиарда евро за третото тримесечие на 2023. От финансовите резултати става ясно още, че Групата има рекордно 9-месечие и 11-то поредно тримесечие на ръст, достигайки 6,7 милиарда евро нетна печалба и възвръщаемост на капитала (RoTE) от 21,7% през 9M23.

 Допълнителна информация:

  •  Ръст на приходите от 23,7% на годишна база през 3Q23, подкрепен от нетен лихвен доход от 3,6 милиарда евро и диверсифицирани приходи от такси и комисиони от 1,8 милиарда евро
  • Разходите намаляват с 2,3% на годишна база, въпреки инфлацията и продължаващите инвестиции за бъдещо развитие
  • Стабилно качество на активите с цена на риска от 12 базисни точки, подкрепено от солидно покритие от провизии, запазване на рентабилността в рамките на макро сценариите
  • Финализиране на обратно изкупуване на акции за 3,34 милиарда евро за 2022 г. и предложение за започване на транш от 2,5 милиарда евро от разпределението на печалбата за 2023 г. от поне 6,5 милиарда евро, което предполага 16% доходност от разпределението за 2023 г.
  • Най-доброто съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) от 17,19%, нетно от 2,3 милиарда евро начислен дивидент за 9M23 и 3,34 милиарда евро обратно изкупуване на акции за 2022 г., подкрепено от 9,9 милиарда евро органично генериран капитал през 9M23
  • Индикация за нетна печалба за 2024 г. от поне 7,25 милиарда евро и разпределение за акционерите от най-малко 6,5 милиарда евро
  • Водещата международна рейтингова компания MSCI повиши ESG рейтинга на УниКредит до "AA", което да голяма степен се дължи на усилията на банката да засили фокуса си в подкрепа на социалните общности
  • Регионът на Източна Европа обявява над 1,3 милиарда евро нетна оперативна печалба за деветмесечието и 489 млн. евро за третото тримесечие на 2023, което е 19% ръст на тримесечна база.

 

"УниКредит реализира още едно отлично тримесечие, генерирайки нетна печалба от над 2,3 млрд. евро и ръст на печалбата на акция от 54% на годишна база. Продължаваме да се отличаваме по всички ключови финансови показатели с подчертан фокус върху висококачествени приходи, коригирани с риска, дисциплина на разходите, като същевременно поддържаме много добро качество на активите. Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) от 17,2% ни осигурява оперативна и стратегическа гъвкавост, с която малцина могат да се сравнят, докато възвращаемостта на капитала (RoTE) е изключително силна: RoTE от 18,3%, или 23,4% на база CET1 от 13%. Постепенно разгръщаме пълния потенциал на нашия франчайз и всички региони постигат печеливш растеж.

Успяхме да постигнем тези резултати благодарение на индустриалната и културна трансформация на УниКредит. От разнородна общност от 13 институции се превърнахме в една обединена група, която работи в синхрон - с достъп до 15 милиона клиенти и 13 пазара в цяла Европа. Продължаваме да направляваме следващата фаза от трансформацията ни, която ще подобри още повече възможностите и финансовите ни резултати, които можем да постигнем.

Във време на повишена несигурност в Европа, ние сме фокусирани, не само върху постигането на добри резултати днес, но и върху защитата на бъдещето, като инвестираме в разработването на нови продукти и услуги, хора и технологии. Тези инвестиции ще създадат стабилна основа за продължаващ финансов успех. Уверен съм и се вълнувам от това, което предстои пред УниКредит. Нашите основи са по-силни от всякога и ние сме на път да осъществим амбицията си да се превърнем в банка за бъдещето на Европа. Ще продължим да надграждаме успеха си в полза на всички наши заинтересовани страни", коментира Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.