• Споразумението включва 13 банки на 12 пазара и покрива всички картови продукти, достигайки 20 милиона карти
  • Фокус върху ускоряването на иновациите и подобряване на клиентското преживяване

УниКредит и Mastеrcard обявиха глобално разширяване на партньорството си при разплащанията. Споразумението е в съответствие със стратегическия план на групата UniCredit Unlocked. За първи път водещата банка въвежда мултипазарна стратегия от такъв мащаб. Сътрудничеството обединява синергията и потенциала на всичките 13 банки на УниКредит с експертния опит на Mastеrcard в областта на картовите плащания. Това значително увеличаване на обхвата на взаимодействие между двете организации ще осигури иновация в плащанията и още по-добро дигитално преживяване за клиентите.

Разширяването на многогодишно партньорство осигурява нужния ресурс за постигането на споделената цел за по-бързи иновации при плащанията и фокус върху клиентите. Същевременно дава възможност на УниКредит да предостави най-добрите в класа си картови продукти - лесни за ползване и даващи избор относно начина за плащане.

Ще бъде засилен и ангажиментът на двете страни по отношение на устойчивостта на социалната и околна среда. Знанията и ресурсите ще бъдат фокусирани в изпълнението на нови общи ESG проекти, създаване на възможности за растеж и борба с климатичните промени, чрез прецизиране на разходите и осезаем принос към целите, обвързани с околната среда.

Това партньорство е значим пример за изпълнението на стратегията UniCredit Unlocked за периода 2022-2024, обединявайки 13 банки в обща цел - със съвместни усилия да реализират принос за заинтересованите страни на УниКредит, като се възползват от европейското си ДНК и работят като единна група.

Сключеното многогодишно партньорство ще се съсредоточи върху реализирането на стратегическите приоритети на банката, като дигитализация на разплащанията и предлагане на мултифункционални решения само с една карта. Сътрудничеството ще е и в съответствие с имиджовата идентичност на УниКредит, като има за цел да повиши лоялността и предпочитанията на клиентите, чрез отличения бранд Priceless на Mastercard.

Mastercard е глобална технологична компания в разплащателната индустрия. Мисията й е да се свърже и подсили приобщаващата дигитална икономика, което е от полза за всички и навсякъде, превръщайки паричните преводи в надеждни, лесни, интуитивен и достъпни. Използвайки защитени данни и мрежи, сътрудничество и желание, тези иновации и решения помагат на хората, финансовите институции, правителствата и бизнеса да реализират пълния си потенциал. С взаимодействие в повече от 210 държави и територии е изграден устойчив свят, който отключва безценни възможности за всички.

"Това партньорство олицетворява същността на UniCredit Unlocked и нашия ангажимент да се възползваме от пълния потенциал на мултипазарното ни присъствие като единно и цялостно предложение в ползва на клиента. Географският ни обхват и опитът на Mastercard ни позволява не само да рационализираме партньорствата и договорните си отношения, но и да подобрим предлагането на дигитални и надеждни продукти за нашите настоящи и бъдещи клиенти. Това е чудесен пример за новия начин на управление на проекти в УниКредит, който носи ползи на всички компании като ги дисциплинира и им помага да действат като една организация", коментира Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит.

"УниКредит е наш важен партньор от много години. Заедно създадохме работещи решения, които помагат на хората и бизнеса в цяла Европа. Разширяването на партньорството ще се основава на опита ни, предоставяйки иновации на картодържателите на УниКредит", коментира Майкъл Мибах, главен изпълнителен директор на Mastercard.

"В съвместната ни дейност с Mastercard винаги сме успявали да предлагаме ефективни клиентски решения. Готови сме да надградим сътрудничеството си, обединявайки потенциала и силата както на човешкия ресурс, така и на общите ни цели, в името на устойчиво бъдеще и клиентска удовлетвореност", коментира Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

"Партньорството на двете компании гарантира на клиентите в България, че ще са сред първите, които ползват най-съвременните дигитални преживявания и получават висока добавена стойност в ежедневието си. С УниКредит имаме общи ценности по отношение на иновациите, лоялността на потребителите и социалната отговорност и това ни кара да гледаме с ентусиазъм и амбиция в бъдещето", допълва Ваня Манова, Мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.


 Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.