УниКредит Булбанк и Националният гаранционен фонд (НГФ), част от групата на Българската банка за развитие (ББР), подписаха 11-ото по ред споразумение за гарантиране на портфейл от кредити за финансиране на българските микро-, малки и средни предприятия (МСП) с общ размер на портфейла от 200 млн. лв.

Целта на споразумението е прилагане на гаранционна схема, която да осигури както на съществуващите, така и на стартиращите предприятия в България, банково кредитиране с преференциални условия чрез механизъм за споделяне на риска.

С помощта на гаранционната схема УниКредит Булбанк подпомага също така разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани по оперативните програми на Европейския съюз.

 Споразумението беше подписано от Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, Андреа Тониети, изпълнителен директор, член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк и Директор Хора и култура, Тодор Тодоров, изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд, и Захарина Тодорова, член на Съвета на директорите на Националния гаранционен фонд.

"Благодарни сме за дългогодишното партньорство с Националния гаранционен фонд. Обединявайки съвместните ни усилия, успяваме да предоставим възможности за лесен и бърз достъп до финансиране, като до момента заедно сме подпомогнали над 2500 български фирми да започнат или да развият своя бизнес", коментира Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

 "Гаранцията от НГФ покрива до 50% от размера на новоотпуснатите инвестиционни и оборотни кредити, като допълва или замества нужните обезпечения по тях. По този начин споразумението дава възможност за гарантиране на портфейл от кредити за малкия и средния бизнес в размер до 200 млн. лв. Уверени сме, че това сътрудничество ще допринесе за нови истории на успеха на българското предприемачество" - каза на подписването изпълнителният директор и председател на УС на ББР Илия Караниколов.

До момента издадените в полза на клиенти на УниКредит Булбанк гаранции са в размер на общо 336 млн. лв., като подкрепа са получили 2 646 броя малки и среди предприятия.

 С новата съвместна инициатива УниКредит Булбанк и Национален гаранционен фонд продължават усилията си в подкрепа на развитието и повишаването на конкурентоспособността на българските МСП, като гръбнак на националната икономика.

Снимка: УниКредит Булбанк


 

Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.