Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на Европейската инвестиционна банка (Групата на ЕИБ), подписа гаранционни споразумения с УниКредит Булбанк. Със средствата ще бъдат финансирани проекти в подкрепа на устойчивия растеж и конкурентоспособността на малките и средни предприятия и на зелената трансформация на българската икономика.

Инициативата е част от Плана за възстановяване и устойчивост на България и има за цел да насърчи инвестициите в областта на климата и да допринесе за зеления преход на българската икономика.

С подписването на тази допълнителна кредитна гаранция по програмата Invest EU RRF, в допълнение към сключеното споразумение през месец май 2023 година между Европейската инвестиционна банка и групата УниКредит за предоставяне на 1 милиард евро на малък бизнес в седем държави в Централна и Източна Европа, включително и България, УниКредит Булбанк разширява обхвата си и възможността да разполага с всички продукти по програмата Invest EU, като банковата институция ще предлага гаранции и за инвестиционните заеми и кредити за оборотни средства. Тези нови финансови инструменти, предоставени от ЕИФ и УниКредит Булбанк, ще бъдат достъпни и за клиентите на УниКредит Лизинг, което ще даде допълнителни възможности за финансиране на бизнеса и ще помогне за постигането на устойчив и успешен растеж.

"Щастливи сме да работим съвместно с УниКредит Булбанк и да представим на българския пазар ново поколение гаранционни продукти, които ще разширят възможностите за финансиране на по-малките предприятия и ще им помогнат да се развиват по устойчив и ефективен начин. УниКредит Булбанк е натрупала сериозен опит в прилагането на сложни финансови инструменти и за нас е удоволствие да продължим успешното си сътрудничество и да разширим възможностите за финансиране на българските предприемачи в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост", коментира Винсент ван Стийнсел, Директор Финансови Програми на ЕИФ.

"Партньорство между УниКредит Булбанк и Европейския инвестиционен фонд е важна стъпка към подкрепата на малките и средните предприятия в България. Чрез предоставянето на кредитни гаранции, ние ще помогнем на предприемачите да получат необходимото финансиране за своите проекти и да развият своите бизнеси. Това е важно не само за нашите клиенти, но и за цялата икономика на страната, като се подкрепя устойчивия растеж и се създават нови работни места", сподели Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

УниКредит Булбанк продължава успешното си сътрудничество с ЕИФ, като разширява възможностите за финансиране на българските предприемачи в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. Банката е ангажирана да подкрепя устойчивото развитие на бизнеса и да помага за изграждането на по-зелено бъдеще за България.

Снимка: УниКредит Булбанк


 

ЕИФ е част от Групата на ЕИБ заедно с Европейската инвестиционна банка. Той подкрепя малките предприятия в Европа, като подобрява техния достъп до финансиране чрез широк кръг от избрани финансови посредници, като банки, гаранционни и лизингови дружества, компании, предоставящи микрокредитиране и фондове за дялово участие. ЕИФ разработва и предлага инструменти за дялово и дългово финансиране, с които насърчава постигането на целите на ЕС в подкрепа на предприемачеството, растежа, иновациите, научноизследователската и развойната дейност, зеления и цифровия преход и заетостта.

Относно дела на държавата членка в InvestEU

Делът на държава членка на InvestEU позволява на държавите членки да предоставят част от своите средства за споделено управление, ресурси от Механизма за възстановяване и устойчивост и национални ресурси на фонда InvestEU чрез създаване на специализиран дял на държавата членка. С тази доброволна вноска държавите членки могат да се възползват от гаранцията по InvestEU, за да окажат подкрепа на конкретни национални приоритети. По линия на дела на държавата-членка могат да се предлагат заеми, гаранции или дялови инвестиции като допълнение към други публични и частни инвестиции.

УниКредит Булбанк е водеща банка в България, която предлага широка гама от финансови услуги за физически и юридически лица. Банката е част от групата УниКредит, която е успешна паневропейска търговска банка, която предоставя цялостни корпоративни и инвестиционни банкови услуги на своята широка и разрастваща се клиентска база чрез изключителната си мрежа в Западна, Централна и Източна Европа. УниКредит предлага както местни, така и международни експертни съвети на своите клиенти, като им осигурява безценен достъп до водещи банки на своите 13 основни пазари чрез европейската си банкова мрежа: Италия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

Съдържание на: УниКредит Булбанк