Училище "Дени Дидро" получи първа награда в Национален конкурс "Сграда на годината" в категория "Социална инфраструктура и сгради със специално предназначение - сгради образование и култура" .

32-членно жури с председател арх. Виолета Комитова отличи сградата на Училището в 20-тото издание на конкурса, което се състоя на 15 декември 2021 г.

"Сградата е много ценна заради нейната архитектура, енергийна ефективност и местоположение сред природата, но преди всичко е ценна с нейното предназначение. За това се радваме, че от тази година в сградата учат много деца, а какво по-добро от инвестиция от тази в подрастващото поколение. За това искам да благодаря на екипа на Училище Дени Дидро, че правят това възможно.", сподели Камелия Минева, Изпълнителен директор на ПроКредит Едюкейшън.

Училище Дени Дидро е разположено на площ от 6000 кв.мв гр. Банкя, сред природата и чистия въздух на Люлин планина. Сградата е проектирана от архитектурно студио "Платиканова и партньори" съобразно съвременните изисквания за енергийна ефективност, издържана в естествен архитектурен стил - дърво, камък и стъкло.

Опазването на околната среда е част от визията на Училището. На покрива са инсталирани фотоволтаична централа, покриваща до 40% от потреблението на електроенергия, както и слънчеви колектори, които покриват нуждите от топла вода. Има изградена озонираща система, която намалява отделянето на въглеродни емисии. Поливната система работи със събрана дъждовна вода, а в сухите месеци - със сондажна. Всичко това се управлява от система за интелигентно управление на сгради и се осъществява пълен контрол и оптимизация на производството и потреблението на електроенергия.

Снимка: Про Кредит

Средата, в която израстват децата, е определяща за възпитанието им като устойчиво мислещи, екологично съзнателни хора. Училище Дени Дидро е посланик на опазването на природата и околната среда - без пластмаса, в подкрепа на разделно изхвърляне и рециклиране.

Училище Дени Дидро е инициатива на ПроКредит и отразява стремежа към образование, което гради ценности, дава трайни и задълбочени знания и развива компетентности, необходими през целия житейски път на човека.

Снимка: Про Кредит

Мисията на Училището е да възпитава любознателни и социално отговорни личности и граждани, които да станат достойни членове на обществото и да допринесат за неговото устойчиво развитие.

*съдържание на ПроКредит