tbi bank издаде успешно облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL), на стойност 10 милиона евро (с номинал 100 хиляди евро всяка).

Годишният лихвен процент на облигациите е 9.5%, а падежът - през септември 2026 г. Банката има право да ги изплати предсрочно една година по-рано.

Това е втората емисия MREL облигации, които tbi bank успешно издава през настоящата година.

Регистрирани бяха поръчки над размера на емисията, което показва големия интерес от различни инвеститори.

"Доверието, което инвеститорите имат в tbi bank, ни даде възможност да издадем втора успешна емисия облигации през годината. Заради големия интерес се наложи да приоритизираме индивидуалните професионални инвеститори пред институционалните", казва Лукас Турса, изпълнителен директор на tbi bank.

Облигациите ще бъдат регистрирани в Централния депозитар и Комисията за финансов надзор, след което ще бъдат пуснати на Българска фондова борса.

Източник: tbi bank

Съдържание на: tbi bank