През 2020 г. MAXIMA GRUPĖ продължи да се разширява извън Прибалтика и успя да увеличи пазарния си дял в България и Полша със значителен ръст на приходите съответно от 22,2% и 13,7% като същевременно запази силни показатели на ефективност на приходите "LFL" (при непроменена база от магазини) от 5,6% в България и 4,9% в Полша.

"2020 г. бе предизвикателна за MAXIMA GRUPĖ, особено в Прибалтика, където ръстът на приходите беше с много намалял темп. Миналата година всички наши 41 000 служители положиха много усилия, за да осигурят наличност на необходимите продукти и безопасното пазаруване на милиони наши клиенти.", каза Мантас Кунцайтис, изпълнителен директор и председател на борда на MAXIMA GRUPĖ .

Ръстът на приходите на MAXIMA GRUPĖ продължи през 2020 г., като достигна 4, 226 млн. евро, което е с 5,8% повече от 2019 г. Въпреки пандемията от COVID-19 и последвалите я ограничителни мерки, които повлияха негативно върху резултатите през второто тримесечие, приходите се възстановиха през третото тримесечие и годишният растеж "LFL" (при непроменена база от магазини) остана положителен и достигна + 0.7% при постоянен валутен курс.

Консолидираната оперативна печалба на MAXIMA GRUPĖ, с изключение на извънредни ефекти, достигна 374,7 млн. евро (увеличение с 12,4% от 333,4 млн. евро през 2019 г.), докато маржът на оперативната печалба се подобри от 8,3% на 8,9% през 2020 г.

T MARKET България показа значителен ръст с увеличение на оперативната печалба от +4,6 млн. евро. Още в началото на пандемията от COVID-19 прибалтийските подразделения в групата се опитаха да посрещната последиците от несигурността като преразгледат разходите и други инициативи, касаещи дейността им. По този начин подобриха оперативната печалба в Прибалтика с +26,4 милиона евро, като най-голямата част от растежа дойде от литовските операции на дребно.

Преразглеждането на разходите позволи да се запази числеността на служителите.

През 2020 г. компаниите на MAXIMA GRUPĖ инвестираха 88,9 млн. евро в дълготрайни активи, което е с 32% по-малко от инвестираните през 2019 г. 131,3 млн. евро. Въпреки по-ниските нива на общи инвестиции, в следствие на наложените ограниителни мерки от пандемията през 2020 г., MAXIMA GRUPĖ успява да увеличи мрежата си от магазини с 93 обекта, по-голямата част от които (73) са на полския бранд STOKROTKA. Броят на магазините на MAXIMA GRUPĖ достигна 1323 магазина, спрямо 1230 на 31 декември 2019 г. В България Т MARKET увеличи броя на магазините си с 8 нови - в градовете Пловдив, Стара Загора, Елхово, Нова Загора и София.

През 2020 г. MAXIMA GRUPĖ положи максимум усилия за справяне с предизвикателствата, причинени от пандемията COVID-19, изпълнявайки необходимите мерки за безопасност във всички сфери на дейност на компанията. Допълнителните преки разходи, свързани с пандемиятa, възлизат на 9 млн. евро на ниво група (с изключение на отстъпките, предоставени на лизингополучателите, и косвените разходи като напр. работно време, прекарано за осигуряване на безопасността на клиентите).

През 2020 г. стартира и платформата за електронна търговия T MARKET Online в България, както и в Полша - BARBORA.

"Пандемията от COVID-19 ни показа, че без нашите герои - медици, фармацевти, полицаи, доброволци, служителите в нашите магазини, складове, производство, електронна търговия и много други, не можем да вървим напред. Благодарим за проявената смелост и всеотдайност на всички тях. Горди сме, че в тази трудна година успяхме да стартираме и първия онлайн магазин на търговска верига у нас с доставки за София и Пловдив. И към момента оставаме единствените, които предлагат безплатна доставка към клиентите си чрез собствена мрежа за доставки. Продължаваме да увеличаваме броя на магазините си и да предлагаме възможност за практичен избор на клиентите си на атрактивни цени." , заяви Петър Павлов, генерален директор на Максима България.


Материалът е предоставен от T MARKET.