"Цифровизацията и дигитализацията са настоящето на строителния сектор в България". С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков поздрави участниците в официалното представяне на Сдружение "Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство". Приветствието му, както и това на вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел бяха предадени на форума от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройство Ангелина Бонева. Тя допълни, че "за цифровизацията и дигитализацията на строителния сектор трябва да се говори в сегашно време и това единствено може да бъде направено благодарение на "ЕЦИХ в сектор строителство".

Председателят на Управителния съвет на Сдружението Любомир Пейновски подчерта, че "цифровизацията и въвеждането на иновации вече са не само важна част от бъдещето на България и на целия Европейски съюз, а случваща се реалност и ще определят посоката за развитието на обществото, индустрията, бизнеса, образованието и науката, системите на здравеопазването и на социалната политика".

"Чрез "ЕЦИХ в сектор строителство" ставаме част от европейската строителна карта, като българските компании ще имат достъп до мрежа от 150 хъба в цяла Европа", каза Пейновски. И добави, че инициатор и координатор на създаването на Сдружение "ЕЦИХ в сектор строителство е КСБ. С много труд и отдаденост, единадесет водещи български организации създадоха сдружението с амбициозната задача да подкрепят един от най-значимите сектори на икономиката на България по пътя на дигиталната му трансформация. Ние обединяваме усилията, експертния капацитет и потенциал на браншовите организации - Камара на строителите и Камара на архитектите в България, университети в областта на строителството и научни институции - Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), ВСУ "Любен Каравелов", Института по механика - БАН и водещи организации и компании от частния сектор, специализирани в строителството, управлението на проекти, технологиите и иновациите като: "Геострой" АД, "Планекс" ЕООД, Клийнтех България" ООД, Българска асоциация по управление на проекти в строителството (БАУПС), "Баумит България" ЕООД и "ЕСРИ България" ООД.".

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев приветства официалното стартиране на работата на Сдружението. "Много се радвам, че именно при нас, в дома на Камарата, която обединява строителния бранш, се помещава и ще работи хъбът. Тук ще се предоставят услугите и обученията за всички компании и публичния сектор, ангажирани със строително-инвестиционния процес", каза инж. Терзиев. Според него иновациите и дигиталната трансформация на ЕС и в частност тази на България ще определят през следващите десетилетия развитието на икономиката и по-специално на строителния сектор. Голямата задача пред сдружението е постигане чрез общи усилия на цифровата трансформация в този ключов за българската икономика сектор, в който работят над 200 000 души и 7000 компании, а приносът му в общия брутен вътрешен продукт на държавата за миналата година е 10,5 на сто, добави председателят на УС на КСБ.

Поздравления към сдружението отправиха и от двете финансиращи проекта институции - Джулия Карсанига от Генерална дирекция "Съобщителни мрежи, съдържание и технологии" на Европейската комисия и Гергана Грозданова, зам.-главен директор "Европейски фондове за конкурентоспособност". Те пожелаха успех на екипа и изразиха надежда, че работата ще продължи със същото високо темпо, както досега.

Ръководителят на екипа на сдружението Мария Накова представи основните цели на проекта "Създаване на условия за цифровизация в строителния сектор", както и услугите, предлагани на строителните компании и публичния сектор. Хъбът предоставя експертен опит в областта на цифровите технологии в сектора, който е насочен към подготвяне на политики за развитие, бизнес мрежи за чисти технологии и иновации, осигурява възможности за трансфер на технологии и достъп до финансиране, организира професионални обучения и подготвя образователни програми, дава достъп до паневропейски дигитални и иновативни мрежи и не на последно място - провежда научно-изследователска и развойна дейност в областта на иновативните технологии и екологичните строителни материали.