С отбелязването на 1-ви юни УниКредит Булбанк стартира предлагането на продукт за спестяване в полза на дете - Детски спестовен план. Посредством него клиентите на банката могат да заделят всеки месец определена от тях сума за бъдещето на своите деца - образование, издръжка, бъдеща покупка на жилище или др.

Спестовният план може да бъде открит на всяко дете от името на негов законен представител - родител или настойник. Внасяните средствата се инвестират автоматично на предварително посочена от клиента дата в инструменти на финансовите пазари за постигане на доходност при минимален риск. Детето може да разполага с натрупаната сума по всяко време след настъпване на пълнолетие и да я използва по желаното предназначение.

Само сега по случай Международния ден на детето, за всяко дете до 14-годишна възраст, в полза на което е открит Детски спестовен план в рамките на месец юни, УниКредит Булбанк възстановява една месечна вноска по плана в размер до 60 лв.

"Детският спестовен план е продукт, който е насочен към естествената за нас потребност да осигурим бъдещето на децата си. В този смисъл той е аналог на популярните в миналото у нас детски спестовни влогове, като същевременно се възползва от съвременните начини за инвестиране. Наред с дългосрочно спестяване, продуктът е и подходящ за развитието на финансовата култура и навици на подрастващите" - коментира Юлиан Влахов, директор Продукти и услуги в УниКредит Булбанк.

По данни на УниКредит Булбанк интересът и познанията на клиентите в сферата на финансите и инвестиционните решения расте, като по последни данни 8 от 10 клиента пристъпват към регулярно инвестиране с месечни вноски в спестовни планове. Данните за потребителското поведение бяха представени на съвместна конференция на УниКредит Булбанк и компанията за управление на активи Амунди през месец април 2023.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.