За втора поредна година Global Finance Magazine присъди най-високо отличие на иновационния хъб на Банка ОТП - OTP Lab. Създаден преди три години, OTP Lab подкрепя реализацията на новаторски идеи на служители на банковата група, работи съвместно със стартъп компании, бизнеси в областта на иновативните технологии и образователни институции върху развитието на модерни банкови решения и продукти от ново поколение.

В тазгодишните награди на престижното издание ОTP Lab получи приза "Най-добра финансова лаборатория за иновации" за 2020 г., наред с иновативните хъбове на 34 световни корпорации, сред които Barclays, Boston Consulting Group, Citibank, Commerzbank, PayPal, UBS и Wells Fargo.

"Този успех носи отлично послание и е добър пример за това как Банка ОТП подкрепя зараждането и реализирането на добри идеи, за да предоставя на клиентите на банковата група навременен достъп до последните иновации, които улесняват ежедневното банкиране", каза Петер Чани, управляващ директор на Банка ОТП.

Снимки: Банка ДСК

"Вярвам, че спечелването на тази награда е изключително постижение, което ще даде нов тласък и вдъхновение за продължаващите ни усилия в тази посока. В настоящата ситуация е особено важно клиентите ни да имат още по-удобен и сигурен достъп до услугите ни и да ги запознаем с най-новите технологии", заяви Андраш Фишер, ръководител "Иновации" в Банка ОТП.

В резултат на динамичното си развитие и на засиления процес на дигитализиция, OTP Lab реализира все повече новаторски идеи и се превръща във водещ доставчик на иновативни банкови продукти. Индикатор за това е и нарастващият интерес към международната Стартъп програма на Банка ОТП, както от страна на членовете на банковата Група ОТП, сред които е и Банка ДСК, така и от страна на стартъп компаниите в целия свят. В рамките на партньорската си стартъп програма, досега Банка ОТП е установила връзки с над 850 стартъп компании, а с над 30 от тях е стартирала пилотни проекти.

 

*Материалът е предоставен от Банка ДСК