ОББ и КВС Банк България - и двете част от белгийската КВС Груп, намаляват таксите за извършвани преводи през дигиталните канали - онлайн и мобилно банкиране. От 24-и януари 2023 г. клиентите - физически лица, ще плащат 10% по-ниски такси за период от една година.

Намалението влиза в сила след 24.01.2023 и важи за таксите за междубанкови преводи в лева и евро (през БИСЕРА и SEPA), както и за всички вътрешнобанкови преводи в ОББ и КВС Банк, извършени от физически лица през мобилното или онлайн банкиране на двете банки.

Преводите, извършвани чрез дигиталните канали, са една от най-масово ползваните банкови услуги от физически лица през последните години. Около 98% от преводите извършвани от физически лица в КВС Банк България и 93% от тези в ОББ са през електронните канали.

"Повече от година постоянно говорим за инфлация и скок на цените, но сега реално подкрепяме клиентите си, като намаляваме цените за една от най-ползваните банкови услуги - дигиталните парични трансфери за физически лица", коментира Татяна Иванова, изпълнителен директор на ОББ с ресор дигитални канали, данни и операции. "По този начин не само облекчаваме нашите клиенти, но и ще ги стимулираме да ползват електронните канали за банкиране, които са сигурни, значително по-евтини, пестят време и щадят околната среда. Усилията ни са постоянни в тази посока, което е видно от факта, че ОББ е лидер по дигитализация за България към 2022 г. според проучване на Deloitte за зрелостта на глобалното цифрово банкиране.", допълва тя.

Освен електронните плащания, които са с по-ниски такси, клиентите на ОББ и КВС Банк България могат да плащат в дигиталните канали и битовите си сметки, без да им бъдат удържани такси.

Снимка: UBB


Материалът е предоставен от UBB.