Обединена българска банка (ОББ) и ДЗИ, част от белгийската финансова група KBC, представиха своя ежегоден Доклад към обществото, който показва въздействието им върху икономиката, околната среда и хората. 

По този повод ОББ обяви, че вече е подменила и занапред ще използва само пана за външна реклама от рециклируем материал, навсякъде, където това е възможно. Иновативният материал, който заменя PVC билбордите, се нарича "green" banner и се предлага от компанията за широкоформатен печат "Билборд" АД.

По изчисления на Калин Генчев, маркетинг мениджър на "Билборд" АД, виниловите билборд пана, които не подлежат на рециклиране и до скоро нямаха алтернатива у нас, представляват приблизително милион и половина квадратни метра на година, тежащи около 500 тона, като обичайно рекламодателите не поемат ангажимент към тяхното депониране. Новият материал "green" banner е изцяло рециклируем и след всяка кампания паната за външна реклама се предават на сертифицирана компания за надлежно рециклиране. С това рекламодателите получават гаранция за намаляване на вредното въздействие върху околната среда и участват ефективно в кръговата икономика.

Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Груп в България (ляво) и Калин Генчев, маркетинг мениджър на "Билборд" АД

Източник: Обединена българска банка

ОББ е и първата банка, която открито и конкретно говори за целите, които си е поставила до 2030 и 2050 г., по отношение на най-въглеродно-интензивните сектори в кредитния си портфейл С този доклад банката проследява ежегодно намаляването на емисиите в нейния отпечатък. Намаляването на собствените въглеродни емисии на ОББ и ДЗИ достига 81% в сравнение с базовата 2015 г., като се стремят до края на 2025 г. 70% от автопарка им да бъде от електрически автомобили.

През 2022 г. ОББ и ДЗИ са подкрепили над 71 проекта в различни области на устойчивото развитие, включително енергийна ефективност, градско развитие и културно наследство.

През изминалата година беше изграден и Консултативен център, свързан с устойчивостта, осигуряващ сътрудничество с 24 бизнес лидери, споделящи знания и опит за практики за устойчивост като външни партньори. 

Сред най-значимите проекти в подкрепа на земеделието е ОББ Агро калкулаторът на въглеродните емисии - уникален дигитален инструмент за изчисляване на въглеродния отпечатък на агро производители и фермери.

"С Доклада към обществото споделяме как нашата стратегия за околната среда, социалните отношения и управлението (ESG) служи като катализатор за иновации и сътрудничество. Тя ни кара да създаваме нови продукти и услуги за нашите клиенти, за да им помогнем в техния преход. Да препроектираме нашите вътрешни операции. Да се ангажираме със заинтересованите страни в по-широкото общество. Да подготвяме, развиваме и ангажираме нашите служители. Да подготвим бъдещето", споделя в обръщението си към обществото Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Груп в България.

Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Груп в България

Източник: Обединена българска банка


Материалът е предоставен от Обединена българска банка