Небанковите финансови институции са изключително активни по линия на потребителското кредитиране, но когато говорим за бизнес клиенти, конкуренцията е все още ниска.

На пазара от близо една година вече съществува надежден финансов партньор за бизнеса - компанията Prospect Capital, част от най-големия български небанков финансов холдинг - MFG (Management Financial Group), при която кредитната политика и процедури по кандидатстване и отпускане на финансовия ресурс са с ясни и прозрачни условия. Prospect Capital залага на бързина при първоначален етап на проучване и кредитно становище до 48 часа след проведена първоначална среща с клиент или получена основна информация.

"До момента сме подкрепили финансово разнородни бизнеси - от такива в сферата на здравеопазването, до лека промишленост, строителство, IT технологии, организатори на събития и концерти и други. За нас водещи при решението за кредитиране са освен детайлният анализ на ефективността на проекта, също екипът, който стои зад него и ще осъществи изпълнението. Вярваме, че зад най-добрите проекти стоят хора с визионерско мислене и идеи, които имат нужда от подкрепа, за да реализират големите си планове. И точно ние сме лицето на финансовата подкрепа, от която имат нужда. Отворени сме към всички сектори и бизнес начинания, стига да разпознаем потенциала за успех в тях", коментира Мирослав Каменов, Изпълнителен директор на Prospect Capital.

Бизнес кредитирането, предлагано от Prospect Capital, започва от 100 хил. лв. и достига до 1 млн. лв. в стандартните сделки в зависимост от нуждите на клиентите. Компанията цели да предостави качествена финансова услуга за корпоративно кредитиране от ново поколение с бързи и улеснени процедури по кандидатстване, одобрение и индивидуален погасителен план. Кандидатстването е лесно и възможно със заявка онлайн или по телефон или среща на място в офиса на компанията. След индикиране на интерес за бизнес кредитиране, следва разговор с финансов консултант, който в рамките на два работни дни след разговор или среща връща обратно предварително кредитно становище към клиента. Този първи етап на кандидатстване е максимално опростен - без попълване на сложни формуляри и предоставяне на излишна документация, без бюрокрация.

Новаторският подход извежда бизнес кредитирането до ново ниво - обслужването на клиента е поставено в центъра, а процедурите по кандидатстване са максимално опростени. Според Prospect Capital бързината и качеството на клиентското обслужване са в основата на успешните кредитни сделки. Най-често запитвания с нужда от финансиране са бизнеси в сферата на транспорт, IT услуги, търговия, земеделие и строителството. Като при последните два типа компании се наблюдава сезонност на бизнеса, ликвиден недостиг преди усвояване на субсидии от евро фондове, където нуждата от бързи оборотни средства и мостово финансиране обикновено е с ключов за развитието характер.