Компанията, лидер в управлението на земеделските земи, ще отдава терените на фермери и арендатори чрез тайни търгове и с опция за изцяло дигитален път.

Крайният срок за подаване на заявки участие в търговете с тайно наддаване за имоти под наем за стопанската 2024/2025 година е 23:59 часа на 5 април.

От няколко години дружеството залага на иновативни методи за отдаване на своята земя. Един от тях е възможността за изцяло дигитална процедура на целия процес- от пълната информация за пакетите земя, която се отдава, през подаването на офертата и частично до сключването на сделката. На официалния сайт на земеделския лидер, https://bit.ly/3uNfzUp всеки може да разгледа предложенията, систематизирани по области, населени места и землища.

снимка: Agrion

За допълнително улеснение, на сайта са публикувани всички документи, необходими за участие в търговете за наемане на имотите. Всеки кандидат може да ги свали, да ги попълни и да ги изпрати до официалния адрес на компанията по пощата или по куриер.

"Агрион" беше първата компания на пазара, която въведе търговете за отдаване на земя като най-справедлив инструмент. Преди това практиката беше крупните собственици пряко да договарят наемите с арендаторите от конкретно землище.

"Опцията за дигитално наемане на земя е част от дългосрочната стратегия за иновации на "Агрион". За още по-голямо улеснение на фермерите, предлагаме възможност за изцяло дигитален процес по кампанията за отдаване на земя под наем. Това се приема добре и клиентите ни се увеличават с всяка изминала година. Интересът е огромен и сме доволни, че все повече земеделски производители избират "Агрион" за партньор и наемат нашите земи", споделят от дружеството.

Експертите на "Агрион" са разработили процедурата така, че да осигури честни и прозрачни условия за всички участници. Няма скрити клаузи и договорки, а за победител се избира онзи, който е предложил най-добрите условия за наемане на земи от "Агрион". Този принцип дава възможност на земеделците сами да предложат цена, на която да вземат желаната от тях земя под наем.

Наемането на плодородна земя е особено подходящо за млади фермери, които не разполагат с нужните средства, за да купят своя собствена или пък имат нужда от първоначално финансиране, за да развият своите стопанства.

Пълните условия за отдаването на земи може да се открият на адрес https://bit.ly/3uNfzUp и на националния телефон 0800 111 66.

"Търговете с тайно наддаване за наемане на земеделски имоти позволяват на всеки, който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит. Това е изключителна възможност и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя", казват експертите от "Агрион".

Условията на търговете дават възможност на всички участници на пазара да получат равен шанс за обработване качествена земя и да бъдат по-конкурентноспособни. Това е особено вярно за малките и средни наематели, за да преодолеят капсулирането между дългогодишните арендатори в съответния регион.

Практиката показва, че оферти подават основно фермери и арендатори, които имат сериозни намерения за увеличаване и окрупняване на имотите, които обработват. В същото време се увеличават и запитванията от по-малки стопанства, които искат да влязат в нови землища.

Съдържание на: Agrion