Инж. Николай Колев е търсен специалист по безопасност на труда и пътува често по международни проекти, за да обучава и подпомага формирането на корпоративни политики в тази област. Tой ежедневно използва опитът и знанията си на своето работното място в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", където е мениджър "Здраве, безопасност и сигурност".

Г-н Колев, сигурната работа на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", която произвежда 10% от електроенергията в България, е гаранция за сигурността на енергийната система на страната. Какъв специализиран план на организация на работата в централата следвате, за да няма аварии и инциденти?

На първо място това са стриктните корпоративни правила на "КонтурГлобал", които са на световно равнище, с изключително високи изисквания за корпоративна отговорност към безопасността на труда, сигурността на производствените процеси и опазване на здравето на работещите. Разбира се, ние сме ги адаптирали към българското законодателство и местните правила за безопасност.

Следваме и строгите изисквания на международните стандарти. През 2021 г. ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" бе сертифицирана по новия стандарт за безопасност ISO 45001 след като дълги години прилагахме OHSAS 18001. Сертифицирани сме и по ISO 14001, който засяга опазването на околната среда. Важен фактор също е стриктният контрол. Регулярно имаме проверки от страна на компетентните държавни органи и институции, включително на системата за безопасност на труда. Постоянно правим и наши вътрешни одити, както и пълен корпоративен одит на всеки 3 години. Веднъж годишно преминаваме и външен независим одит от международната сертифицираща организация SGS.

Компанията я правят хората. Те са главният капитал. Повечето ни служители са висококвалифицирани енергетици с богат професионален опит. Тяхната сигурност в трудовия процес е приоритет за "КонтурГлобал". За Световния ден за безопасност и здраве по време на работа - 28 април, отново подготвихме обширна програма, с демонстрации на територията на централата. Това е още една от стъпките за сигурна работна среда за всички, които са включени в дейността ни.

Снимка: ContourGlobal

Какви нови изисквания поставя пред компанията и какви предимства ѝ дава новият сертификат?

Този сертификат е промяна на самия стандарт. Той набляга на постоянните подобрения и на консултациите с работещите. Отчита се много повече обратната връзка с различните нива и звена от организацията на труда. Предимствата са поставянето на по-високи цели и критерии в поддържането на безопасността. Той е атестат за надеждността на ТЕЦ-а. Получаването на сертификатите не е самоцел - просто да ги имаме, а доказателство, че бизнесът се управлява по най-добрия начин, което е елемент от неговата рентабилност.

От началото на модернизация на централата са инвестирани близо 1,5 милиарда лева, осигуряващи надеждната ѝ работа. Планирани са и допълнителни инвестиции, които ще гарантират пълното ѝ съответствие с новите екологични изисквания, които предстои да влязат в действие следващата година.

Показател за какво са постигнатите 17 милиона човекочаса без инциденти на територията на предприятието?

Това са работните часове за последните 9 години, в които нямаме пострадал човек, който е трябвало да бъде лекуван и е отсъствал заради това от работа повече от ден. От февруари 2014 г. до сега няма докладван инцидент, свързан със загуба на трудово време. Числото включва и подизпълнителите, ангажирани при нас. Мога да кажа, че това е постижение на световно ниво.

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" е една от модернизираните енергийни мощности у нас, която отговаря на високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Какви проекти сте реализирали в тази насока?

Европейските стандарти са един вид насоки как да бъде ръководен процесът, но компаниите по принцип сами си създават системите за управление на сигурността, така че да постигнат нулево ниво на злополуки. Може да се каже, че нашата отговаря на най-високите стандарти в бранша.

През последните 5 години в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" са инвестирани над 1 милион евро в безопасност на труда. Това включва не само личните предпазни средства, но също реализацията на много други инициативи като закупуване на спасяващо живота оборудване и обучения за работа на височина и в ограничени пространства. Имаме разработени програми за спасяване, правим тренировки с пожарникарите - централата има собствена пожарна. Неотдавна наши работници минаха курс от английска фирма как да инспектират скелета, как да работят безопасно на тях. Постоянно обучаваме персонала и на подизпълнителите като за тази цел се срещаме с техни представители всяка седмица. На ниво мениджмънт в централата имаме редовни обсъждания за безопасността, в рамките на които представяме доклади с конкретни мерки за отстраняване на нередности.

Снимка: ContourGlobal

Разкажете за някои от най-важните форми на подготовка на персонала.

Всички служители, които започват работа при нас, имат едноседмична подготовка по безопасност на труда, за да се запознаят с всички процедури. След това преминават през специализираното техническо обучение. Едва тогава се допускат до работа, първоначално под надзора на по-опитни колеги.

Централата е стратегически обект и влизането на нейна територия става само с разрешение на ДАНС. Тоест, лицата, които работят тук, са преминали през щателна проверка, в това число и подизпълнителите. Имаме система за лицев контрол и по този начин избягваме всяка възможност за дублиране на документите за достъп. Ще допълня, че пропускателния режим включва задължителна проверка за употреба на алкохол - това автоматично е свързано с нашите системи за сигурност.

Какви проблеми срещате при налагането на правилата за безопасен труд?

Един от големите проблеми в България е квалификацията по безопасност на труда на работещите във фирмите подизпълнители. Но ние имаме много стриктни правила, които прилагаме безкомпромисно. Изградената от нас строга система за контрол на подизпълнителите е обвързана с договорите им. Тоест, всяко едно нарушение на правилата води да парична санкции за фирмата подизпълнител, включително и до отстраняване на нарушителите от обекта. Разбира се, ако провинението е било сериозно и е можело да доведе до трудова злополука. С това сме известни в целия регион.

Отнасяме се много сериозно към сигурността на нашите колеги, подизпълнители, партньори и общностите в района на централата. Работим непрекъснато, за да поддържаме надеждността на съоръженията и да подобряваме практиките си по безопасност. Едновременно с това развиваме култура, в която всеки носи отговорност както за собствената си, така и за сигурността на другите. Всичко това дава резултат и ние сме горди и щастливи с високите си постижения в осигуряването на безопасност на труда.

Визитка

Николай Колев е завършил Техническия университет в София със специалност инженер по механична техника и специализация по вакуумна техника и технологии. Започва кариерата си в "Монтажи Марица Изток" АД - фирмата, построила всички централи в Маришкия комплекс. След това работи в Ремонт Котелно Оборудване в ТЕЦ "Марица Изток 2". През 2003 г. започва работа по новия проект за Рехабилитация на ТЕЦ "Марица Изток 3" към тогавашния консорциум DSD-RWE, главен изпълнител на проекта за рехабилитация на централата. От 2006 г. до 2012 г. е зам. мениджър по безопасността в ТЕЦ "Марица Изток 1" по време на изграждането на блоковете към главния изпълнител френската Alstom. По-късно заминава за Нидерландия и работи за Mitsubishi Heavy Industries по проект за нов ТЕЦ на брега на Северно море. От 2013 г. е в Белгия и работи като отговорник по безопасността по време на изграждането и пуска на нова инсталация за производство на ваксини на фармацевтичната компания GlaxoSmithKline Biologicals. Завръща се в България и продължава кариерата си в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3". Инж. Колев е търсен специалист по безопасност на труда и пътува често по международни проекти, за да обучава и подпомага формирането на корпоративни политики в тази област.


Материалът е предоставен от КонтурГлобал.