От началото на месец юли Kaufland въвежда новоразработени метални сгъваеми палети в логистичната си дейност. Инвестицията в разработения от Kaufland сгъваем метален палет е 4,8 милиона лева за нуждите на търговската верига у нас и има за цел да установи нови стандарти в логистиката.

Платформата за товарене, която се използва стотици пъти на ден в търговията при транспортиране на стоки, има съществени ергономични предимства за служителите в сравнение с европалетите, използвани досега. Дизайнът им и височината от 1,2 метра позволява оптимална ергономична позиция за работа на хората в магазинната мрежа и централния склад, което значително улеснява тяхната ежедневна работа.

Иновативната платформа е предназначена да оптимизира процесите на логистиката в дългосрочен план. С експлоатационен живот повече от десет години, сгъваемият палет е много по-устойчив от конвенционалните палети. Стабилните странични стени създават сигурност и повишават защитата на превозваните стоки. Благодарение на тях се спестява употребата на 250 тона фолио годишно, сравнено с работата с конвенционалните палети. Освен това, при товаренето на камионите се използва цялата им височина, а не частична, както е при стандартните европалети. Това позволява значително намаляване броя на транспортните маршрути и допринася за ограничаване на въглеродните емисии.

Устойчивият сгъваем палет се въвежда за първи път в Kaufland в Германия и Словакия. България е третата страна от европейското семейство на Kaufland, в която нововъведението се прилага.

Основните предимства на сгъваемите палети:

  • Подобрена ергономичност за екипа, подготвящ стоки в дистрибуторските центрове, както и за служителите на магазините по време на разтоварването и подреждането на артикулите
  • Повишена защита на стоките, по-голяма сигурност и стабилност чрез здрави странични стени
  • Намаляване употребата на фолио с над 50%
  • Оптимизиран обем на товари и свързаните с тях спестени въглеродни емисии

Видео и информация за новите сгъваемите палети на Kaufland можете да намерите на: kaufland.bg/sguvaemi-paleti

Нововъведението на Kaufland е поредната стъпка от последователната устойчива политика за социална отговорност на компанията, която се развива с разнообразни дейности в различни направления. Ефективно използване на ресурсите, намаляване на екологичния отпечатък и насърчаване опазването на околната среда са част от целите в областта на логистиката на водещата търговска верига у нас.

Kaufland България е първата компания от европейското семейство на Kaufland, която внедрява "зелена" доставка на локално ниво и в която над 85% от нея се извършва с камиони, задвижвани с природен газ (CNG). Компанията подкрепя развитието на "зелена" логистика у нас и от 2018 г. броят на CNG камионите, които обслужват доставките на Kaufland, непрекъснато се увеличава.

От 2019 година Kaufland използва и т.нар. EPS (Euro Pool System) каси, които са сгъваеми, 100% рециклируеми и за многократна употреба. С тях компанията спестява обратни транспортни курсове, което от своя страна води и до ограничаване на въглеродни емисии.

За Kaufland България: Kaufland е част от водещата европейска група в сектора на търговия на дребно Schwarz. В България компанията е пазарен лидер с годишен оборот от близо 1,6 млрд. лева и един от най-големите работодатели в страната с екип от над 6 400 служители. Kaufland има 60 хипермаркета в 34 града с асортимент, надхвърлящ 20 000 артикула в най-големите обекти. За времето от своето идване в България през 2006 г. до днес компанията се превръща в значим фактор за стимулирането на националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,4 млрд. лева.


Материалът е предоставен от Kaufland България.