Често обаче изглежда, че има остър недостиг на информация, когато се повдигне тази тема. Не всички разбират какво представлява тя, как се е появила и как да се предпазят от нея.

Инфлацията не е това, което си мислите

Повечето хора приемат, че определението за инфлация е увеличение на потребителските цени, това е неправилно. И така, какво е инфлация?

Увеличението на потребителските цени е резултат от инфлацията, но самата инфлация се определя от икономическа гледна точка като увеличение на паричното предлагане.

Важно е да се разбере, че инфлацията е свързана с количеството пари, а не с крайните цени. Знаейки това, е много по-лесно да се определи източникът на инфлацията и да се разсеят погрешните схващания за нея.

И така, какво означава това? По същество, когато паричното предлагане се увеличава или чрез количествени улеснения (печатане на пари), или чрез кредитна експанзия (изкуствено занижени лихвени проценти), това води до това, че в обществото имаме повече пари, отколкото стоки. Първоначално, когато тези нови пари просто се появят на пазара, те водят до увеличаване на разходите, до повишаване на икономическата активност. Пазарът бърка тези нови пари с увеличаване на производството.

Никой не може да разбере, че това не е реален растеж, а парична илюзия. С течение на времето цените се адаптират и икономиката реагира. Откриваме, че не е имало реален растеж или увеличение на производството. Просто е имало увеличение на паричното предлагане, което е довело до увеличение на потребителските цени - защото сега имаме повече пари, които преследват по-малко стоки.

Това не само унищожава покупателната ни способност, но и спестяванията ни. То изкривява икономиката и създава несигурност там, където преди е имало доверие.

Фиатните валути

Фиатната валута е вид валута, която не е обезпечена с физическа стока, като злато или сребро, а по-скоро получава стойността си от доверието на хората, които я използват.

Стойността на фиатната валута се определя с правителствен указ или наредба и обикновено се емитира от централната банка на дадено правителство - която е основният паричен орган.

Тъй като тези валути не са обезпечени с реална стока, инфлационното състояние е нормалното състояние на повечето фиатни валути. През последните няколко години инфлацията е изключително висока, което доведе до превръщането ѝ в тема за домакинството.

Въпреки това дори във времена на "нормалност", когато нивото на инфлация е на целевите 2-3%, парите в джоба ви продължават да губят стойност всяка година.

Златният стандарт

Човечеството е използвало среброто и златото като най-стабилната форма на пари в продължение на хиляди години, от древността до 1971 г. - само преди 50 години.

През XX век повечето правителства, изправени пред световни войни и постоянни сътресения, решават да изоставят златния стандарт в полза на фиатни пари.

Фиатната валута им позволяваше да печатат и създават пари от въздуха, за да могат да финансират военните си усилия. Защото когато в една държава има златен стандарт, увеличаването на паричната маса изисква увеличаване на физическата стока - златото.

Така че фиатната валута е създадена с оглед на инфлацията като основна характеристика, а не като грешка.

По думите на американския икономист и бивш председател на Федералния резерв Алън Грийнспан:

"При липсата на златен стандарт няма начин да се защитят спестяванията от конфискация чрез инфлация. Няма сигурно средство за съхранение на стойността."

Как да се предпазите от инфлацията

Когато се намираме в период на висока инфлация и едновременно с това на високи лихвени проценти, пазарът е много сложен. Парите ни губят стойност и същевременно не се възползваме от предимствата на евтиния кредит.

Най-лошото нещо, което можем да направим в период на инфлация, е просто да оставим парите си да стоят в брой. С всеки ден, в който тези пари просто си стоят там и не създават дивиденти или доходност, стойността им намалява.

Затова най-важното е да инвестираме по всеки удобен за нас начин. Независимо дали става въпрос за предпазлива инвестиция, като например спестовна сметка в банка, или може би за спекулация и покупка на недвижим имот.

Друга добра идея е да последвате примера на централните банки по света и да инвестирате във физическо инвестиционно злато. Правителствата може и да са напуснали златния стандарт, но централните банки все още купуват злато и го определят като "сигурен актив".

Ползите от инвестиционното злато са същите за физическите лица, както и за централните банки. Инвестиционното злато представлява форма на дългосрочни спестявания, която защитава парите ви от инфлация и запазва покупателната ви способност, точно както се правеше по времето на златния стандарт.

Реклама