Операцията се осъществява с подкрепата на Европейския гаранционен фонд (ЕГФ), който е част от пакета с мерки на Европейския съюз в отговор на КОВИД-19 в размер на 540 млрд. евро

УниКредит Булбанк ще осигури заеми с по-благоприятни условия за малки и средни предприятия с цел по-лесен достъп до финансиране за български МСП, които се възстановяват от негативните последици от пандемията от КОВИД-19 и са изложени на нестабилност поради събитията в Украйна

Операцията, извършвана съвместно от ЕИБ, ЕИФ и УниКредит Булбанк е първа по рода си за страната и се очаква да даде много силен импулс на българския банков пазар

Днес Групата на Европейската инвестиционна банка и УниКредит Булбанк подписаха гаранция под формата на синтетична секюритизация, покриваща първи по ред загуби на структурирано портфолио от заеми към МСП и дружества със средна капитализация, отпуснати от УниКредит Булбанк. Стойността на гаранцията възлиза на 90 млн. евро за портфейл в размер на 1 млрд. евро.

Гаранцията на Групата на ЕИБ ще позволи на УниКредит Булбанк да финансира нови, отговарящи на условията проекти, осъществявани от малки и средни предприятия в България. С подкрепата на паневропейския гаранционен фонд (ЕГФ) се очаква операцията да отключи нови заеми от над 1,2 млрд. лева при по-благоприятни условия за малки и средни предприятия, засегнати от икономическите последици от пандемията от КОВИД-19 и изложени на нестабилност поради събитията в Украйна.

Снимка:Уникредит Булбанк

Това е първата синтетична секюритизация на Групата на ЕИБ в България и се очаква тя да даде много силен импулс на българския банков пазар. Нещо повече - това е първата секюритизация с дружество на УниКредит в Централна и Източна Европа. Транзакцията е логично продължение на успешното сътрудничество с УниКредит Булбанк чрез гаранционни инструменти след като през 2021 г. и преди това бяха подписани гаранционни споразумения както с ЕИБ, така и с ЕИФ.

Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ, заяви: "Много се радвам, че днес разширяваме още повече нашето сътрудничество с УниКредит Булбанк в подкрепа на МСП в цяла България и вярвам, че подобреният достъп до финансиране, осигурен чрез съвместните ни усилия, ще улесни нови инвестиции, ще увеличи заетостта и в крайна сметка ще допринесе за повече иновации, по-висок икономически растеж и повишена конкурентоспособност на българската икономика. В по-обща перспектива това ще допринесе за подобряване на икономическите и жизнените условия за хората в България. Днес показваме още веднъж съпричастността на Групата на ЕИБ към развитието на европейските и българските предприятия, а УниКредит отново се доказа като ключов партньор в улесняването на достъпа до кредитиране за възможно най-голям брой дружества."

Цветанка Минчева, председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк допълни: "УниКредит Булбанк е лидерът в сегмента на корпоративното банкиране. Ние създаваме възможности компаниите в България да реализират плановете си, а благодарение на дългогодишното ни партньорство с Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) и споразумението, което подписваме днес, ще можем да предложим още по-добри възможности за кредитиране. Радваме се, че можем да осигурим ценна подкрепа за бизнеса в условия на предизвикателна геополитическа обстановка и повишаваща се цена на финансирането в световен план. Предоставянето на свежи средства в подкрепа на малките и средни предприятия, които са ключов фактор в развитието на българската икономика е отговорна мисия. За това ние сме изключително доволни, че заедно имаме възможност да подпомогнем достъпа на бизнеса за следващата година до над 1,2млрд.лева при преференциални условия. Предприятия от разнообразни сектори на икономиката биха могли да се възползват и да подпомогнат и разширят своята дейност."

"Благодарение на тази операция с УниКредит Булбанк много дружества в България ще могат да инвестират в своя растеж и развитие както в средносрочна, така и в дългосрочна перспектива. Европейският гаранционен фонд, мобилизиран в рекордно кратки срокове от Групата на ЕИБ след избухване на пандемията, се оказа ключов инструмент за осигуряване на необходимата ликвидност на МСП, за да се справят с кризата." заяви Ален Годар, Главен изпълнителен директор на ЕИФ.


 Материалът е предоставен от Уникредит Булбанк