УниКредит представи новата мисия и новия управленски екип на своята корпоративна фондация. В подкрепа на мисията на групата да създава възможности за растеж, едноименната фондация ще се насочи към осъществяването на значими проекти, които да отключат потенциала на следващото поколение на Европа. Тя ще работи за предоставяне на младите хора в Европа на по-добри и равни възможности за образование и подкрепата, от която се нуждаят за постигане на успехи в академичен и професионален план.

Новата мисия е в съответствие с цялостната ESG стратегия на групата, която определя ангажиментите на УниКредит в областта на екологичните, социални и управленски фактори.

Съветът на директорите на фондация УниКредит назначи Андреа Орчел за председател за следващите три години, заемайки позицията на досегашния председател Маурицио Берета. Джорджо Барба Наварети е избран за заместник-председател, а Силвия Капелини е новият главен оперативен директор.

"Образованието е жизненоважно. То е основен двигател на бъдещето на Европа. Наша отговорност като институция е да открием, подпомогнем и насърчим младежта - онези млади хора, които през следващите години ще положат основите за напредъка и успеха на Европа. Мисията на нашата банка е да създава възможности за растеж, а ангажиментът ни е да насърчаваме социалния напредък в синхрон с ESG стратегията ни и стратегическия ни план", каза Андреа Орчел, председател на фондация УниКредит и главен изпълнителен директор на групата УниКредит.

"Горди сме, че сме част от обновената Фондация УниКредит и че можем да допринесем в новия ѝ път, с внимание към младежта и образованието. Специалното внимание към младото поколение е това, което ще направи Европа истински устойчива и ориентирана към бъдещето. Поемаме ангажимент да разчитаме и на възможностите за кариерно развитие, които предлагаме, в подкрепа на тази мисия, която е колкото амбициозна, толкова и неотложна - да гарантираме подходяща подготовка за нашите млади хора, които да развиват по устойчив начин обществото ни в бъдеще, като им предоставяме инструментите да се превърнат в утрешните лидери", сподели Джорджо Барба Наварети, заместник-председател на Съвета на директорите на фондация УниКредит.

Благодарение на голямата си мрежа във всички сектори на образованието, международния си експертен опит и доброто познаване на местните общности, фондацията ще избере правилните партньори, които да подкрепят и участват в инициативи, насочени към справяне с отпадането от училище, повишаване на пригодността за заетост, насърчаване на университетските постижения и насърчаване на обучението и научните изследвания.

Серенела де Кандия, директор на "Регулативен контрол" на групата УниКредит, ще продължи да изпълнява ролята си на член на Съвета на директорите, който включва девет членове от различни държави, шест от които са новоизбрани: Катарина Гера, Силвия Гюрко, Роберто Кутич, Дорит Салварани-Дрил, Гери Салол и Клаус Швертнер.

Членовете на Одитния комитет и Надзорния съвет за следващите три години остават в същия състав, както досега: Джорджо Лоли, председател, Елизабета Магистрети и Микеле Паолило. Научният комитет ще продължи да се ръководи от проф. Марко Пагано и ще включва други единадесет членове.

Вече 19 години от създаването си, Фондация УниКредит застава зад инициативи в подкрепа на иновациите и със съществено социално въздействие.

Повече информация:

 


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк