• Целта на инициативата Call for Education - България & Румъния е да финансира проекти, с които да бъде преодоляна образователната бедност в двете страни;
  • Организациите, отговарящи на условията от България и Румъния, са поканени да кандидатстват до 31 март като общо 4 проекта ще си разделят финансирането от половин милион евро
  • Инициативата е в съответствие с мисията на Фондацията да отключи потенциала на бъдещите поколения, ще осигури подкрепа на деца в неравностойно положение между 11 и 19 години, за да имат по-добри шансове за успех

Фондация УниКредит стартира инициативата Call for Education - България & Румъния за финансова подкрепа на образователни проекти в двете страни. Общо половин милион евро за двете страни ще бъдат дарени на общо 4 организации с нестопанска цел.

Основният фокус на Фондация УниКредит е да подкрепи реализацията на проекти, насочени към борбата с преждевременното напускане на училище, както и такива за придобиване на умения, подходящи за навлизане на пазара на труда и за започване на университетско обучение в цяла Европа. Инициативата напълно съответства на мисията на Фондация УниКредит да отключи потенциала на следващото поколение в Европа.

Целта на Call for Education - България и Румъния е да достигне и подкрепи проекти, които подпомагат борбата с образователната бедност в двете страни, с подчертан фокус към учениците от начален и горен етап на средното училище (11-19 години).

Инициативата ще подкрепи организации с нестопанска цел, които се борят срещу преждевременното напускане на училище и предоставят на учениците подкрепа, от която се нуждаят за успех в академичния и професионален свят.

"Много ученици в България и Румъния напускат училище преждевременно или пък не успяват да придобият необходимите им умения, за да продължат образованието си в университет или да влязат на пазара на труда. Това води до нарастващо неравенство и училищата имат ключова роля в противопоставянето на тези тенденции, особено за най-уязвимите групи ученици. Ето защо търсим иновативни проекти за справяне с тези проблеми в България и Румъния", коментира Силвия Капелини, генерален директор на Фондация УниКредит.

"Образованието е ключов двигател за бъдещето на Европа. В УниКредит вярваме, че носим отговорност да откриваме, подкрепяме и даваме възможности за развитие на младите хора - хората, които ще поставят основите на напредъка и успеха на Европа през следващите години. Нашата мисия, като банка, е да създаваме възможности за растеж, като се ангажираме да насърчаваме социалния напредък чрез образование, в съответствие с нашата ESG стратегия и план за развитие", коментира Теодора Петкова, директор на УниКредит за Източна Европа.

"Фондация УниКредит има дълга история в подкрепата на значими проекти в България, винаги насочени към уязвимите групи и предизвикателствата, пред които обществото ни е изправено. С инициативата Call for Education - България & Румъния, Фондацията ще направи истинска промяна за децата в страните ни, като им даде шанс за по-добро бъдеще чрез борбата с отпадането от училище, създаване на условия за започване на работа и насърчаване да продължат образованието си във висши училища, коментира Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Дарението на Фондацията в размер на 500 000 евро ще бъде разпределено между четири проекта от двете държави. Всяка държава може да номинира по 4 свои проекта, които ще се състезават за финансирането. Окончателното решение кои да са подкрепените проекти ще бъде взето от Фондация УниКредит въз основа на мисията на фондацията и доколко отговарят на критериите на инициативата. Сред тях са съответствие с целта за борба с образователната бедност, географският обхват и възможност за прилагане на иновативен подход за включване в образователната система.

Проектите могат да бъдат с продължителност между 18-36 месеца, а една и съща организация може да предложи повече от една инициативи.

Организациите, отговарящи на условията, могат да кандидатстват до 31 март 2023 тук.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.