Фонд мениджър на финансови инструменти в България (известен и като Фонд на фондовете) представи днес възможностите за иновативни решения за инвестиции и съвместни инвестиции, които са на разположение за устойчив растеж на българските предприятия. Това се случи на съвместно събитие, организирано от Американска търговска камара в България (АТК) и УниКредит Булбанк. Над 60 представители на висши и ръководни позиции членове на АТК се събраха в Международния център УниКредит, за да научат повече за тези възможности и да развият своите контакти с организаторите.

"Фондът на фондовете структурира и управлява финансови инструменти по различните европейски програми, като днес ще ви запознаем в детайл както с постигнатото до момента, така и с новите ни продукти, чрез които ще насърчаваме възходящото развитие на бизнеса в страната. През новия програмен период ще управляваме 2 млрд. лв. публичен ресурс, с който ще продължим да градим устойчива предприемаческа среда във все по-широк спектър от направления като иновации и високи технологии, кръгова икономика, зелено финансиране, ресурсна и енергийна ефективност, технологичен трансфер, Индустрия 4.0 и дигитална трансформация. Само до момента сме подкрепили над 2700 компании и продължаваме да надграждаме - някои от успешните истории ще чуете днес от нашите фонд-мениджъри, а други тепърва ще се пишат в бъдеще, като се надявам и вие да участвате в тях" - сподели при откриването на събитието Николай Генчев, председател на Надзорния съвет на Фонда на фондовете.

"Сред основните приоритети на Американска търговска камара в България е устойчивото развитие на инвестиционния климат и на бизнес средата у нас. Неговото практическо приложение минава през насърчаване на иновациите и дигитализацията на малките и средни предприятия. Наличният ресурс в европейските програми, които е на разположение на Фонда на фондовете е сред двигателите за осъществяване на проекти, чрез които българският бизнес може да задържи и надгради своите пазарни дялове. За нашата организация е важно подобни партньорства - с Фонда на фондовете и с нашия патронен член УниКредит България - да имат полза за членовете ни и да имат своето продължение в бъдеще, за което съм уверен." - посочи Иван Михайлов, главен изпълнителен директор, Американска търговска камара в България.

"УниКредит Булбанк създава възможности за растеж във всички сектори в икономиката като имаме експертиза и познаваме потребностите на клиентите. Развиваме дългосрочно отношенията си и към момента сме банката с най-голям пазарен дял в корпоративното финансиране. Над 70% от международните компании в страната вече са наши клиенти, а на минута изпълняваме над 100 плащания." - сподели пред аудиторията Борислав Бангеев, Директор Корпоративно банкиране и член на УС на УниКредит Булбанк.

Снимка: УниКредит Булбанк

"Клиентите ни оценяват възможността да използват все повече от нашите продукти през дигиталните канали и нашето онлайн банкиране се превръща във виртуална екосистема за потребностите на бизнеса." - посочи още той.

В първи информационен панел членовете на Управителния съвет на Фонда на фондовете Виктория Христова, Павел Лисев и Бисер Петков направиха синтезиран обзор на финансовите инструменти за предишния програмен период 2014-2020 и очертаха рамката на продуктите, планирани за изпълнение през настоящия период 2021-2027. Някои от основните акценти на презентацията се фокусираха върху предоставената до момента подкрепа чрез дялови и квази-дялови инвестиции по ОПИК 2014-2020, секторно портфолио на осъществените инвестиции, оставащия ресурс за усвояване от предходния програмен период, рамката на сключените нови мандати и бъдещите инструменти, насочени към генериране на растеж за бизнеси в различни области и етапи на развитие.

Експертите от Фонда на Фондовете Калин Бранков, ръководител на отдел "Дългови финансови инструменти" и Константина Войнова, ръководител на отдел "Дялови финансови инструменти" представиха през призмата на по-дълбока степен на детайл и конкретика възможностите, които Фондът предоставя на българския бизнес с хоризонт 2021-2027.

В събитието участва и Калин Маринов, заместник-директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на иновациите и растежа.

Презентациите от събитието могат да се изтеглят от този линк:

За Фонд мениджър на финансови инструменти в България

Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ) е търговско дружество с едноличен собственик на капитала Република България, представляван от министъра на иновациите и растежа.

Той е създаден с разпореждане на Министерски съвет от 22 юли 2015 г. с цел управление на средствата, предвидени за финансови инструменти по оперативните и други програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Дейността на ФМФИБ е регулирана от националното законодателство и правото на Европейския съюз (ЕС). Основните актове включват Регламент 1303/2013, Регламент 480/2014, Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Закон за обществените поръчки и др. ФМФИБ работи с мандат от съответните европейски програми, възложен чрез споразумения.

За Американска търговска камара в България

Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 28 години. Тя обединява близо 330 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата "Три морета" от 2019 г.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.